นศ.ทันตแพทย์ร้องออกใบรับรองช้า-ค่าธรรมเนียมแพง

นศ.ทันตแพทย์ร้องออกใบรับรองช้า-ค่าธรรมเนียมแพง

นศ.ทันตแพทย์ร้องออกใบรับรองช้า-ค่าธรรมเนียมแพง

รูปข่าว : นศ.ทันตแพทย์ร้องออกใบรับรองช้า-ค่าธรรมเนียมแพง

กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนคณะผู้ปกครอง นักศึกษาทันตแพทย์และพยาบาล ประเด็นความไม่เป็นธรรมในการขอใบรับรองปริญญาและใบประกอบโรคศิลป์ของผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

วันนี้ (3 ธ.ค.2562) นพ.เจตน์ สิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภาและ นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา รับเรื่องร้องเรียนจากนายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ ตัวแทนคณะผู้ปกครอง นักศึกษาทันตแพทย์และพยาบาล รวมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยต้าเหลียน ที่เข้าร้องเรียนกรณีปัญหาการรับรองปริญญา และการรับสมัครสอบใบประกอบโรคศิลป์ของนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

โดยอ้างอิงสาเหตุการยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองปริญญา ต่อทันตแพทย์สภา เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกของทันตแพทยสภา แต่มักเกิดปัญหาการพิจารณาอนุมัติที่ล่าช้า ทำให้เสียโอกาสในการสอบประกอบใบประกอบโรคศิลป์ ทำให้นักศึกษาเสียโอกาสไปอย่างน้อย 1 ปี และต้องรอสมัครรอบต่อไป ซึ่งเห็นว่า เมื่อทันตแพทยสภา รับรองคณะทันตแพทย์ ของมหาวิทยาลัยต้าเหลียนแล้ว การสมัครสมาชิกควรเป็นไปอย่างราบรื่น

จึงขอความช่วยเหลือและให้ทันตแพทย์สภา ชี้แจงรายละเอียดค่าธรรมเนียม 1,100,000 บาท ในการสมัครสอบเพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรมประจำปี 2562 เนื่องจากเดิมค่าธรรมเนียมที่ผ่านมาตามประกาศวันที่ 14 พ.ค.2557 คือจำนวน 120,000 บาท แต่ประกาศล่าสุดที่ 13/2562 เพิ่มขึ้นจากเดิม 10 เท่า หรือจำนวน 1,100,000 บาท

นอกจากนี้ ยังขอให้พิจารณาเงื่อนไขการผ่อนผัน ในการชำระค่าธรรมเนียม เพราะหากไม่ชำระเงินตามเงื่อนไขทันที จะทำให้หมดสิทธิ์และไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้ นอกจากนี้ขอให้พิจารณาสิทธิการสมัครของนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ให้มีสิทธิเข้ากระบวนการสอบในปีนี้ที่จะปิดรับสมัครในวันที่ 6 ธ.ค. ซึ่งผู้ปกครองเตรียมการไม่ทัน เนื่องจากระยะเวลาการรับสมัครกระชั้นชิดเกินไป

กลับขึ้นด้านบน