ครม.เห็นชอบกองทุน SSF ถือยาว 10 ปี ลดหย่อนภาษี 30%

ครม.เห็นชอบกองทุน SSF ถือยาว 10 ปี ลดหย่อนภาษี 30%

ครม.เห็นชอบกองทุน SSF ถือยาว 10 ปี ลดหย่อนภาษี 30%

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบกองทุน SSF ถือยาว 10 ปี ลดหย่อนภาษี 30%

ครม.อนุมัติจัดตั้งกองทุน SSF แทนกองทุน LTF กำหนดถือครอง 10 ปี สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุน RMF ให้ลดหย่อนภาษีเพิ่มจากเดิม 15% เป็น 30% แต่ให้ยอดรวมเท่าเดิมไม่เกิน 500,000 บาท

เมื่อวานนี้ (3 ธ.ค.2562) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการออมระยะยาว โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาวในกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงน้อยและผู้ที่เริ่มต้นวัยทำงาน โดยสอดรับกับการหมดอายุลงของสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ซึ่งจะสิ้นสุดในปีนี้

สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน SSF จะให้บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และถือครองเป็นเวลา 10 ปี แต่เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ เช่น กองทุน RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญแล้ว มูลค่าการลงทุนจะต้องไม่เกิน 500,000 บาทในแต่ละปีภาษี

ส่วนการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน RMF โดยปรับสัดส่วนการหักลดหย่อนภาษี จากเดิมไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน เป็นไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน โดยยังคงกำหนดวงเงินหักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ประมาณการว่ามาตรการนี้จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณปีละ 14,000 ล้านบาท ขณะที่ประโยชน์ที่จะได้รับ คือการออมระยะยาวของประชาชนเพิ่มขึ้น ช่วยนำไปสู่ความมั่นคงทางรายได้เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ โดยหากมีการซื้อกองทุน RMF และกองทุน SSF เต็มเพดานที่กำหนด ผู้ที่มีรายได้เดือนละ 15,000 บาท 50,000 บาท และ 100,000 บาท จะมีเงินออมระยะยาวเพิ่มขึ้นจากเดิมได้ถึงปีละ 108,000 บาท 360,000 บาท และ 500,000 บาท ตามลำดับ

กลับขึ้นด้านบน