"กห." จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9

"กห." จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9

"กห." จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9

รูปข่าว : "กห." จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9

ปลัดกระทรวงกลาโหม นำจิตอาสา 1,200 คน ทำกิจกรรมโครงการ"จิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

วันนี้(4 ธ.ค.2562) พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม นำจิตอาสาทำกิจกรรมโครงการ "จิตอาสาพระราชทานเราทำความ ดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่ปากคลองตลาด และบริเวณโดยรอบกระทรวงกลาโหม โดยมีข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หน่วยราชการในพื้นที่และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกว่า 1,200 คน 

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของทุกภาคส่วน ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นโอกาสที่ทหาร ส่วนราชการพลเรือน และประชาชนชนในพื้นที่ จะได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “
นอกจากนี้ สำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ยังได้จัดหน่วยแพทย์เครื่อนที่บริการตรวจสุขภาพทันตกรรม การบริจาคโลหิต และการบริการตัดผม เพื่อสุขอนามัยที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

กลับขึ้นด้านบน