"ศรีสุวรรณ" เปิดชื่อ 13 ส.ส. ส่อฮุบที่หลวง

"ศรีสุวรรณ" เปิดชื่อ 13 ส.ส. ส่อฮุบที่หลวง

"ศรีสุวรรณ" เปิดชื่อ 13 ส.ส. ส่อฮุบที่หลวง

รูปข่าว : "ศรีสุวรรณ" เปิดชื่อ 13 ส.ส. ส่อฮุบที่หลวง

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่น ป.ป.ช. ตรวจสอบที่ดิน 13 ส.ส. จาก 5 พรรคการเมือง หลังยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ พบที่ดินที่มีเอกสาร ภ.บ.ท.5 และ ส.ป.ก.4-01 รวมอยู่ด้วย

วันนี้(4 ธ.ค.2562) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ไต่สวน ส.ส. 13 คน จาก 5 พรรคการเมือง ที่ครอบครองที่ดินที่มีเอกสารรับรองประเภท ภ.บ.ท.5 และหรือ ส.ป.ก.4-01 ตามที่ได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ซึ่งอาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ตามที่กฎหมาย

รายชื่อ ส.ส. 13 คน ดังนี้

1.นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่
มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 10 ไร่ 20 ตร.ว.

2.นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด พรรคอนาคตใหม่
มีที่ดิน ส.ป.ก.4-01 จำนวน 22 ไร่ 47 ตร.ว.

3.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ
มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 2 งาน 88 ตร.ว.

4.น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ
มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 50 ไร่

5.นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์
มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 2 แปลงเนื้อที่รวม 16 ไร่ 2 งาน 3 ตร.ว.

6. นายสุพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรครวมพลังประชาชาติไทย
มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 2 แปลงเนื้อที่รวม 17 ไร่ 37 ตร.ว.

7. นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์
มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 4 แปลงเนื้อที่รวม 70 ไร่

8. นายมานพ ศรีผึ้ง ส.ส.นครสวรรค์ พรรคภูมิใจไทย
มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 2 แปลงเนื้อที่รวม 27 ไร่ 40 ตร.ว.

9. นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ส.ส.ปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย
มีที่ดินทั้ง ภ.ท.บ.5 และ ส.ป.ก.4-01 จำนวนรวม 2 แปลง เนื้อที่รวม 13 ไร่ 47 ตร.ว.

10. นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย
มีที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ข จำนวน 2 แปลงเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 5 ตร.ว.

11.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย
มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 30 ไร่

12.นายสุชาติ ภิญโญ ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย
มีที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 295 ไร่ 3 งาน 33 ตร.ว.

13.นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย
มีที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ก จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 81 ตร.ว.

"ทวี" หลุดปากซื้อที่ดินฟาร์มไก่จากทหาร อ้างมีหลักฐานชัด
คำต่อคำ "ทวี ไกรคุปต์" หลังโซเชียลวิจารณ์สนั่นแย่งไมค์อธิบดี

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า ส.ส. แต่ละคนมีรายได้และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก และไม่ได้มีอาชีพทำเกษตรกรรมเป็นหลัก การมีที่ดิน ภ.ท.บ.5 และหรือ ส.ป.ก.4-01 ซึ่งเป็นที่ดินของทางราชการที่มีไว้แจกให้เฉพาะคนยากจน จึงขัดต่อพ.ร.บ. ส.ป.ก.2518 ประกอบ พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นเกษตรกร พ.ศ.2535

นอกจากนี้ยังผิดมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2555 ได้กำหนดอัตรารายได้ของผู้ยากจนไว้ คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อคนต่อปีเท่านั้น ซึ่งการเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินดังกล่าว อาจผิด ม.54 .พ.รบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 ม.14 พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 และ ม.9 ประมวลกฎหมายที่ดิน และ ม.97 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ดังนั้น ส.ส. 13 คน ย่อมรู้ว่าตนเองเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติของการได้สิทธิในการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. หรือ ภ.บ.ท.5 แต่กลับไม่ยอมสละที่ดินคืนรัฐเพื่อนำไปจัดสรรให้กับผู้ยากไร้ เท่ากับว่าอาจมีเจตนาที่จะทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนกฎหมายอันเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 2561 อย่างร้ายแรงในข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9

รวมทั้งเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักในข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 17 และฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมทั่วไปในข้อ 21 ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.219 สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงต้องนำความมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการไต่สวน สอบสวน เพื่อดำเนินการเอาผิดหรือลงโทษ ส.ส.ทั้ง 13 คนตามกฎหมายต่อไป

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน