ชุมชน "บ้านป่าตึงงาม-บ้านสันป่าสัก" คว้ารางวัลสะอาดบุรี ปี 2

ชุมชน "บ้านป่าตึงงาม-บ้านสันป่าสัก" คว้ารางวัลสะอาดบุรี ปี 2

ชุมชน "บ้านป่าตึงงาม-บ้านสันป่าสัก" คว้ารางวัลสะอาดบุรี ปี 2

รูปข่าว : ชุมชน "บ้านป่าตึงงาม-บ้านสันป่าสัก" คว้ารางวัลสะอาดบุรี ปี 2

บ้านป่าตึงงาม-บ้านสันป่าสัก ชุมชนพี่เลี้ยง-น้องใหม่ คว้ารางวัลชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี ปี 2” พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ขณะที่ชุมชน หมู่ที่ 5 โนนดินแดง บุรีรัมย์ ได้รับรางวัล popular vote

วันนี้ (4 ธ.ค. 2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ประกาศรางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2562 โดยมี 15 ชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้ ให้ชุมชนที่มีความสามารถจัดการขยะระดับมือรางวัลชุมชนปลอดขยะ ขยายผลนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้ชุมชนอื่นที่ยังไม่สามารถจัดการขยะในชุมชน ให้มีองค์ความรู้และเกิดจิตสำนึกในการจัดการขยะของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

สำหรับชุมชนที่ได้รับรางวัลในโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี ปี 2” ประจำปี 2562 มีดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ

ชุมชนบ้านป่าตึงงาม เทศบาลตำบลป่าสัก จ.ลำพูน ซึ่งเป็นทีมพี่เลี้ยงระดับประเทศ ให้กับชุมชนบ้านสันป่าสัก เทศบาลตำบลป่าสัก จ.ลำพูน ทีมน้องใหม่ระดับประเทศ

อ่านข่าว : เปลี่ยน "ขยะ" เป็นสวัสดิการชุมชน ชวนลดจากต้นทาง

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแกกวน เทศบาลตำบลโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นทีมพี่เลี้ยง ให้กับชุมชนหมู่ที่ 5 โนนดินแดง เทศบาลตำบลโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ทีมน้องใหม่

อ่านข่าว : หักดิบ “ปลดถังขยะ 100%” จุดเริ่มแก้ขยะชุมชน

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ชุมชนบุลำดวนใต้ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นทีมพี่เลี้ยง ให้กับชุมชนชุมเห็ด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ทีมน้องใหม่

อ่านข่าว : “บิ๊กคลีนนิ่ง” กลยุทธ์หยุดจุดดูดขยะชุมชน

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

ชุมชนบ้านเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทีมพี่เลี้ยง ให้กับชุมชนแฟลต 23-24 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ทีมน้องใหม่

อ่านข่าว : เปลี่ยนเมือง ! แฟลตคลองเตย ลดขยะกว่า 30% ใน 3 เดือน

 

รางวัลชมเชย 

บ้านโป่งศรีนคร เทศบาลตำบลโรงช้าง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นทีมพี่เลี้ยง ให้กับชุมชนบ้านดอนแก้ว เทศบาลตำบลโรงช้าง จ.เชียงราย (ทีมน้องใหม่)

อ่านข่าว : “ดอนแก้ว” จับมือ 11 ชุมชน ตั้งกฎลดขยะ ตั้งเป้าปิดบ่อขยะ

 

รางวัล Popular Vote 

หมู่ที่ 5 โนนดินแดง เทศบาลตำบลโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ทีมน้องใหม่ และชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแกกวน เทศบาลตำบลโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ทีมพี่เลี้ยง

อ่านข่าว : หักดิบ “ปลดถังขยะ 100%” จุดเริ่มแก้ขยะชุมชน

 

ชุมชนต้นแบบ"ขยะเหลือศูนย์"

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัล โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ปี 2562  รวม 10 รางวัล โดย รางวัลชนะเลิศชุมชนขนาดเล็ก ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนกลอย องค์การบริหารส่งตำบลด่านขุนทด จ.นครราชสีมา อปท.ที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ชุมชนบ้านท่าใหม่ จ.เพชรบูรณ์ อปท.ที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า จ.เพชรบูรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองจับเป็ด จ.จันทบุรี อปท.ที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง จ.จันทบุรี

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ชุมชนบ้านประชาชื่น หมู่ที่ 18 จ.ร้อยเอ็ด อปท.ที่ให้การสนับสนุนชุมชนปลอดขยะ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ชุมชนเพชรรัตน์ จ.แพร่ อปท.ที่ให้การสนับสนุนชุมชนปลอดขยะ ได้แก่ เทศบาลเมืองแพร่จังหวัดแพร่

 

ขณะที่ รางวัลชนะเลิศ ชุมชนขนาดกลาง ได้แก่ (รวม 10 รางวัล) ชุมชนบ้านโนนกล้วยหอม หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลบ้านแฮด จ.ขอนแก่น อปท.ที่ให้การสนับสนุน  เทศบาลตำบลบ้านแฮด จ.ขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ชุมชนบ้านคุยมะม่วง จ.กำแพงเพชร อปท.ที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง จ.กำแพงเพชร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ชุมชนบ้านกันตวจระมวล จ.สุรินทร์ อปท.ที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ เทศบาลตำบลกันตวจระมวล จ.สุรินทร์

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ชุมชนบ้านสองคร จ.ยโสธร อปท.ที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จ.ยโสธร ชุมชนกรมทหารปืนใหญ่ที่ 72 จ.ลพบุรี อปท.ที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค จ.ลพบุรี

 

รางวัลชนะเลิศ ชุมชนขนาดใหญ่ ได้แก่ (รวม 10 รางวัล) ผู้แทนชุมชนบ้านรางพลับ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จ.ราชบุรี อปท.ที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ เทศบาลตำบลกรับใหญ่ จ.ราชบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ชุมชนบ้านไร่ จังหวัดลำพูน อปท.ที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองกะทา จังหวัดจันทบุรี อปท.ที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง จังหวัดจันทบุรี

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ชุมชนบ้านยางหลวงใต้ หมู่ที่ 5 จ.หนองบัวลำภู อปท.ที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก จ.หนองบัวลำภู และชุมชนบ้านขอน จ.น่าน อปท.ที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ เทศบาลตำบลปัว จ.น่าน

โรงเรียนปลอดขยะ Zero waste

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ปี 2562 (รวม 5 รางวัล) โรงเรียนปลอดขยะชนะเลิศได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จ.ขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ จ.ตาก

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ (รวม 5 รางวัล) โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จ.อำนาจเจริญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า จ.เชียงราย และโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน

โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท. 1 นวัตกรรม จัดการขยะชุมชน ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ลดใช้พลาสติก โฟม และ Single Use Plastic” (รวม 3 รางวัล) แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ กลุ่มสถาบันการศึกษา : ระดับประถมศึกษา กับผลงาน เตากำจัดขยะและลดมลพิษ ซึ่งมี 1.ดญ.ปัญญาพร เหี้ยทา 2. ดช.รัฐศาสตร์ เอกอายะ 3.นายปราโมทย์ กงวิรัตน์ โรงเรียนบ้านนาราชควาย ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม เป็นเจ้าของผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กับผลงาน เครื่องบีบอัดขยะ ซึ่งมี 1.ดช.ชิษณุพงศ์ เศรษฐสิงห์ 2.ดช.ทศพล เมืองนอน 3.ดญ.ดารินทร์ ฝาชัยภูมิ เป็นเจ้าของผลงาน  โดยมีที่ปรึกษา 1.น.ส.กชมน บุญเรืองศรี 2.นางสุภาพร โรยสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองปลา จ.ชุมพร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน วายร้ายชุมชน ซึ่งมี 1.นายสุรเชษฐ์ เอี่ยมคง 2.น.ส.วันวิสาข์ เอี่ยมคง 3.น.ส.สุธาทิพย์ โมราลาย 4. ดญ.กชกร เจริญรูป โรงเรียนสระแก้ววิทยา จ.นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าของผลงาน


ขณะที่ รางวัลชนะเลิศ กลุ่มสถาบันการศึกษา : ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา (ปวช.) (รวม 3 รางวัล) กับผลงาน คิวอาร์โค้ด G&P ลดขยะ มี  1.นางณัชเพ็ญฤดี กอบชัย 2.น.ส.ปณิชา กอบชัยกุล 3. ดช.อัฒภาค กอบชัยกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เป็นเจ้าของผลงาน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน ถุงพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายจากใบสัปปะรด ซึ่งมี 1.นายสิริวุฒิ เจริญลาภ 2.นายเพชรพล เพชรชลคราม 3.นายดุลยวัต ผุดผาด ที่ปรึกษา นายจิระพงศ์ อ่อนหนู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าของผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน MSR.PS.pack 1.นายลุ้นผล นาถาดทอง เป็นเจ้าของผลงาน โดยนายสัญญา อาภาสโชคทวี โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร เป็นที่ปรึกษา


รางวัลชนะเลิศ กลุ่มสถาบันการศึกษา : ระดับอุดมศึกษา / อาชีวศึกษา (ปวส.) (รวม 3 รางวัล) ผลงาน การใช้ถุงพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วในกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน ซึ่งมี 1.นายจักรภัทร ปรีดาวัฒน์ 2.น.ส.สุปราณี โพธิภิรมย์ 3.น.ส.จิดาภา กรมสุริยศักดิ์ เป็นเจ้าของผลงาน และมี ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน ถุงเพาะชำชีวภาพปลูกพืชทางการเกษตรจากเซลลูโลสใบสัปปะรด เจ้าของผลงาน 1. นายณัฐชนน จันทร์ประดิษฐ์ 2.นายสุวิจักขณ์ พรมช้าง 3.นายวิทยุทธ ชูสุวรรณ ที่ปรึกษา น.ส.บังอร ดำด้วงโรม วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน เครื่องขึ้นรูปภาชนะใส่อาหารจากวัสดุชีวภาพ และภาชนะใส่อาหารจากวัสดุชีวภาพ เจ้าของผลงาน 1.นายชินดนัย วงศ์ประสาร 2.นายจตุพล แตกช่อ 3.นายตระกานต์ เนื้อทอง ที่ปรึกษา น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ


รางวัลชนะเลิศ กลุ่มชุมชน วัด และประชาชนทั่วไป (รวม 3 รางวัล) ผลงาน Small Step to the big change เจ้าของผลงาน 1. น.ส.ชิสา ชุมภูจันทร์ 17/1 ถนนศิริมังคลาจารย์ ซอย 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน นวัตกรรมนักบิณฑ์พิชิตโลกร้อน เจ้าของผลงาน 1. พระครูปลัดภิภพ กนตธมโน 2. นายสนั่น สมจันทร์ 3.พระสมุห์ณัฐธีร์ สุขวฑฒโก ที่ปรึกษา นางจิราภรณ์ เสวะกะ บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 จ.ลำพูน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน ห่อสวย หิ้วสวย ห่วงใยธรรมชาติ เจ้าของผลงาน 1.นางสุนิษา เรืองทอง 2. นางศิรินทร์ ด้วงคง 3. นางปราณี รามด้วง ที่ปรึกษา น.ส.เมทิณี ฉีดเกตุ ตลาด(หลาด)ใต้โหนด หมู่ที่ 4 จ.พัทลุง


ขณะที่ รางวัลชนะเลิศ กลุ่มหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน (รวม 4 รางวัล) ผลงาน ม้านั่งจากถุงพลาสติก เจ้าของผลงาน 1.นายเกียรติศักดิ์ ขันทีท้าว 2. น.ส.ดารุณี พลราชม 3.นายลิขิต ยางธิสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ จ.สกลนคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน การปั้นหินเทียม น้ำตกเทียม จากโฟม ถุงอลูมีเนียมฟรอยด์ กล่องนม เจ้าของผลงาน 1. น.ส.พีรดา ปฏิทัศน์ 2.นายสมบูรณ์ ชุติมามาศ สวนพุทธชาติ 29 หมู่ที่ 7 จ.สุพรรณบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน ลด แยก แลกสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสู่โลกสีเขียว เจ้าของผลงาน 1. น.ส.ปาริชาติ สิงคำโล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จ.เชียงใหม่

รางวัลพิเศษผลโหวตยอดเยี่ยม ผลงาน กระถางชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติ เจ้าของผลงาน 1.น.ส.พัทธวรรณ บุบผาคร 2. น.ส.ลลิดา พิบูลย์ 3.น.ส.วิมลสิริ แก้วขำ ที่ปรึกษา นางเสาวภา จารุรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี


ผู้พิพักษ์สิ่งแวดล้อม ทสม.ดีเด่น

รางวัลอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 (จำนวน 4 รางวัล) 1. นายธีรวัฒน์ ต๊ะวิกา ทสม. จ.แพร่ ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย 2. นายคมสัน เที่ยงดี ทสม. จ.มหาสารคาม ทสม. ดีเด่นระดับประเทศ ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ 3. นายวันชัย สวัสดิ์แดง ทสม. จ.นครปฐม ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ 4. นางวราภรณ์ สมบัติวงษ์ ทสม. จ.พิจิตร ทสม. ดีเด่นระดับประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ (จำนวน 3 รางวัล) 1. เครือข่าย ทสม. ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ 2. เครือข่าย ทสม. ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ 3. เครือข่าย ทสม. อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ รางวัลประกาศรับรองและมอบตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยให้กับอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จ.อุบลราชธานี (จำนวน 1 รางวัล)

 

 

กลับขึ้นด้านบน