อ่านคำต่อคำ! เลขาธิการ สปก.เลี่ยงบาลี ชี้ชัดๆ ปารีณา "ไม่ผิด"

อ่านคำต่อคำ! เลขาธิการ สปก.เลี่ยงบาลี ชี้ชัดๆ ปารีณา "ไม่ผิด"

อ่านคำต่อคำ! เลขาธิการ สปก.เลี่ยงบาลี ชี้ชัดๆ ปารีณา "ไม่ผิด"

รูปข่าว : อ่านคำต่อคำ! เลขาธิการ สปก.เลี่ยงบาลี ชี้ชัดๆ ปารีณา "ไม่ผิด"

อ่านคำต่อคำ! นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. นำทีมแถลงกรณีการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี ชี้ "ปารีณา" ครอบครองที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ส.ป.ก. แต่เอาผิดไม่ได้ ได้แค่ยึดที่ดินคืน

วันนี้ (6 ธ.ค.2562) นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. แถลงข่าวกรณี การครอบครองที่ดินของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ได้ข้อสรุป ว่า น.ส.ปารีณา ต้องคืนที่ดินเขาสนฟาร์ม 682 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. ภายใน 7 วัน จากนั้นจะส่งมอบให้เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ทำกินชุมชนของรัฐบาล (คทช.) นำไปจัดสรรที่ดินทำกินเพื่อชาวบ้านและเกษตกร 

และหากไม่ยินยอมจะใช้มาตรา 44 ของ คสช.คำสั่งที่ 36/2559 จะส่งหนังสือไปแจ้งให้ น.ส.ปารีณา ทราบภายใน 2-3 วัน โดยไม่ได้มีการดำเนินคดี ส่วนกรณีขาดคุณสมบัติในการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. เพราะเป็น ส.ส. และเป็นกรรมการบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ จึงไม่ใช่เกษตรกรผู้มีสิทธิจะได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขีดเส้น 7 วัน "ปารีณา" คืนที่ดิน ส.ป.ก. 682 ไร่

ต่อมา เลขาธิการ ส.ป.ก. และนายนภดล ตันติเมฆิน สำนักกฎหมาย พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ได้ตอบข้อสักถามของสื่อมวลชน ทั้งในแง่ของขั้นตอนการตรวจสอบ กฎหมาย คุณสมบัติ โดยเฉพาะการครอบครงที่ดิน ส.ป.ก. ของ ส.ส. และนักการเมือง ทั่วประเทศ 

ส.ป.ก.ยืนยันว่า ที่ดินเป็นของ น.ส.ปารีณา ?

เลขาธิการ ส.ป.ก. : ส.ป.ก.ได้สอบถามไปทางพาณิชย์จังหวัด ทางปศุสัตว์ และ อบต.ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีหลักฐานในการยืนยันว่า มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและมีการจัดตั้งบริษัทในนามปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด

น.ส.ปารีณา ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.โดยมิชอบ? 

เลขาธิการ ส.ป.ก. : น.ส.ปารีณา เข้ามาในส่วนของ ส.ป.ก.เพื่อครอบครองพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ส.ป.ก.

ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่ ?

เลขาธิการ ส.ป.ก. : ในวิธีการ ส.ป.ก.เราก็ต้องดำเนินการไปตาม พ.ร.บ. ส.ป.ก. คือ ถ้าเขาเข้ามาครอบครองโดยไม่มีคุณสมบัติ เขาก็ต้องดำเนินการคืนที่ดินทั้งหมด ในพื้นที่ ส.ป.ก.ที่ได้รับการจัดให้เกษตรกรนั้น ส่วนใหญ่มีเกษตรกรติดที่มาทั้งหมด เป็นป่าเสื่อมโทรมที่มอบให้เรามา เพราะฉะนั้น สิทธิในการถือครอง สำหรับเกษตรกรที่ถือครองเดิม จะต้องได้รับการพิจารณาภายใต้คุณสมบัติ ภายใต้พื้นที่ ภายใต้หลักเกณฑ์ ซึ่งเกษตรกรเหล่านั้นจะได้สิทธิพิจารณาก่อน และต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดตามที่กำหนด แต่อย่างไรก็ต้องคืน ส.ป.ก.

โทษสูงสุดที่เอาผิด น.ส.ปารีณา ได้คือ จำคุก 1 เดือน ปรับ 1,000 บาท ? 

เลขาธิการ ส.ป.ก. : ตาม พ.ร.บ. ส.ป.ก. เป็นอย่างนั้น เพราะ กฎหมาย ส.ป.ก.เป็นกฎหมายส่งเสริม ไม่ใช่กฎหมายลงโทษ เราส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน อย่างเท่าเทียมและครบถ้วน บางเรื่องเกษตรกรอาจไม่รู้เท่าทันและไม่รู้รายละเอียด เราไม่สามารถออกกฎหมายที่มีความรุนแรงในสมัยเริ่มต้นได้ แต่ณ วันนี้ การคุ้มครองพื้นที่อาจต้องมีการปรับปรุงกฎหมายมากขึ้น ในเรื่องการคุ้มครองพื้นที่ ส.ป.ก.ให้มีประโยชน์กับภาคเกษตรให้มากขึ้น

เบื้องต้น ส.ป.ก.จะไม่ดำเนินคดี น.ส.ปารีณา ?

เลขาธิการ ส.ป.ก. : เขาแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินแล้ว เขามีเจตนาในการที่จะเข้ามาแล้ว พ.ร.บ.เรา ก็ถือว่าเขาไม่ได้ขัดขืนในเรื่องการปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ วันนี้แยกเป็น 2 อย่าง คือ คุณสมบัติของ น.ส.ปารีณา กับเรื่องการยินยอมในการปฏิรูปที่ดิน ถ้าเขายินยอมคืนที่มา แต่เขาไม่มีคุณสมบัติ ก็ไม่ได้รับการจัดที่ดิน แล้วเกษตรกรที่มีความต้องการก็จะได้รับประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้

ส.ป.ก.ไม่มีกฎหมายการบุกรุกที่ดินเหมือนกรมป่าไม้?

เลขาธิการ ส.ป.ก. : ไม่มี


แสดงว่าคืนที่ก็จบ ?


เลขาธิการ ส.ป.ก. : ใช่

นักการเมืองครอบครองที่ดิน2 ล้านไร่ ถ้าเข้าข่ายเคสเดียวกับ น.ส.ปารีณา เอามาคืนก็จบ?


เลขาธิการ ส.ป.ก. : ครับ


ส.ป.ก.จะออกหนังสือถึง น.ส.ปารีณา วันไหน?

เลขาธิการ ส.ป.ก. :ออกวันจันทร์นี้ ต้องเรียนว่าทุกอย่างเป็นไปตามหลักการของกฎหมาย เรามีกฎหมายที่พูดถึงกระบวนการและวิธีการทางการปกครองกำกับอยู่


เมื่อครบกำหนด 7 วัน สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ ต้องรื้อถอนทันที ?

เลขาธิการ ส.ป.ก. : ใช่ครับ ๆ การออกจากพื้นที่ก็ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่ออกไปด้วย

หากไม่มีดำเนินการรื้อ เรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ ?

นายนภดล :  จะเป็นขั้นตอนตามคำสั่ง คสช. ซึ่ง ส.ป.ก.ก็จะมีอำนาจ เมื่อเข้าสู้กระบวนการใช้อำนาจตามคำสั่ง คสช. จะมีในเรื่องการให้ อำนาจ ส.ป.ก. อยู่แล้ว

ทำไม น.ส.ปารีณา ยินยอมเข้ากระบวนการปฏิรูปที่ดิน แต่ ส.ป.ก.ยังยึดคืนที่ดินอยู่?

นายนภดล : ถึงแม้ว่า น.ส.ปารีณา จะแจ้งความจำนงเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินแล้ว แต่ ส.ป.ก.ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ น.ส.ปารีณา พบว่า น.ส.ปารีณา มีสถานะเป็น ส.ส.และกรรมการบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด ซึ่งถือว่าไม่มีคุณสมบัติของเกษตรกร จึงไม่สามารถรับที่ดินจาก ส.ป.ก.ได้

หากคืนแล้วไม่ผิด หากไม่คืนจะมีความผิดอะไรบ้าง ?

นายนภดล :  ในส่วนกระบวนการปฎิรูปที่ดินในพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรมแล้วที่ส่งมอบให้กับ ส.ป.ก. ดำเนินการ ทั้งพื้นที่ดิน และเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินเดิม หลัง ส.ป.ก. ได้รับที่ดินมาแล้วจะดำเนินการจัดที่ดินให้กับเกษตรกร ผู้ถือครองที่ดินเดิม ซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก.หรือไม่ ซึ่งหากปรากฎว่า ผู้ที่ถือครองที่ดินเดิมที่มีอยู่เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ ในประเด็นนี้ก็จะดำเนินการขอที่ดินกลับคืนมา เพื่อดำเนินการจัดที่ดินตาม พ.ร.บ.ปฎิรูป ต่อไป ฉะนั้นในส่วนนี้ไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องของการดำเนินคดี แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ถือครองที่ดินเดิม ไม่ให้ความร่วมมือ ก็จะเข้าสู้กระบวนการของการดำเนินคดี ซึ่งจริงๆ แล้ว ใน พ.ร.บ.ปฎิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย อาญาอยู่ใน พ.ร.บ. จำนวน 2 มาตรา ซึ่งข้อหลักๆ เป็นเรื่องของการดำเนินคดีอาญา ซึ่งมีบทลงโทษในกรณีที่ ป้องปัดขัดขวางไม้ให้ ส.ป.ก. ตรวจสอบการทำประโยชน์ ในเรื่องของเกษตรกรรม

อีกเรื่อง คือ การเข้าไปสำรวจขอบเขตของพื้นที่ก็จะเป็นบทลงโทษ ตาม พ.ร.บ.การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เมื่อเข้าสู้กระบวนการผู้ถือครองที่ดินหากไม่ยินยอมคืน อย่างกรณีนี้ก็จะเป็นการใช้อำนาจ ตามคำสั่งของ คสช. ซึ่งหากมีการฝ่าฝืน คำสั่งก็จะมีการดำเนินคดีต่อไป

ที่ดินของ น.ส.ปารีณา ใช้ พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ดำเนินการ?

นายนภดล : พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ดำเนินการโดยกรมป่าไม้ ส.ป.ก.ไม่ได้มีรับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายนี้

เลขาธิการ ส.ป.ก. : กรณีนี้ผมคงไม่ก้าวล่วงการดำเนินการของกรมป่าไม้ เพราะถือว่ากรมป่าไม้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่มี ตาม พ.ร.บ. ที่กรมป่าไม้ได้ถือครอง ส่วนของ ส.ป.ก. ก็ดำเนินการในขอบเขตของ ส.ป.ก. ที่ดำเนินการอยู่ แต่ ส.ป.ก.ได้หารือกับอธิบดีกรมป่าไม้แล้วว่าต่อไปในอนาคต กรมป่าไม้อาจจะตั้งให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เป็นเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ เพื่อให้มีอำนาจในการดำเนินการในพื้นที่ด้วย

1,700 ไร่ จะตรวจสอบต่อหรือไม่ หรือจะหยุด แค่ 682 ไร่ ?

เลขาธิการ ส.ป.ก. : ขอแยกเป็น 2 ส่วน 1. คือ ในส่วน 1,700 ไร่ นั้นเป็นส่วนที่หน่วยงานที่รับแจ้งจะต้องดำเนินการ แต่ในส่วนที่ ส.ป.ก.จะติดตามตรวจสอบพื้นที่ วันนี้เรารับนโยบายจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ผมได้ทำหนังสือแจ้งทุกจังหวัดแล้ว เมื่อปลายเดือน ให้ทุกจังหวัด ตรวจสอบพื้นที่ ที่จังหวัดรับทราบ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือครอง โดยมิชอบ ตาม พ.ร.บ.ปฎิรูปที่ดิน และให้ส่งข้อมูล มาให้ ส.ป.ก. ภายใน 30 วัน วันนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้เร่งรัดเรื่องนี้ ให้ ส.ป.ก. ดำเนินการ หากตรวจพบก็จะดำเนินการเช่นเดียวกัน โดยใช้มาตรฐานเดียวกัน

ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก.มีมานานแล้ว ทำไม ส.ป.ก.เพิ่งจะมาดำเนินการ?

เลขาธิการ ส.ป.ก. : จริงๆ ส.ป.ก.ดำเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอด แต่ ส.ป.ก.มีพื้นที่ในการดูแล 40 ล้านไร่ มีข้าราชการที่ดูแลทุกจังหวัด ที่ทำหน้าที่นำที่ดินมาจัดจริงๆ 1,000 คน ใน 1,000 คน นอกจากการจัดที่ดิน ส.ป.ก.ยังต้องดำเนินการตรวจสอบสิทธิ โอนสิทธิ ตรวจสอบสิทธิ ดูแลข้อพิพาทในพื้นที่

ในแต่ละจังหวัดมีช่าง 2 คน ต่อที่ดิน 1 ล้านไร่ มีนิติกร 2 คนในการดูแลข้อพิพาทต่างๆ อันนี้ไม่ใช่ข้อแก้ตัว เราจะพยายามเร่งรัดทุกเรื่องให้เร็วที่สุด แต่ละปีเราตั้งเป้าหมายจัดที่ดินให้เกษตรกร 63,000 ราย ในที่ดิน 5 แสนไร่ เราไม่สามารถให้ที่ดินโดยการปล่อยเขาไปได้เลย ต่างจากกรมที่ดินที่แค่มอบโฉนดที่ดินแล้วหมดภาระ

หลังจากให้เอกสารสิทธิ์ไปแล้ว ส.ป.ก.ยังต้องดูแลเกษตรกรในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องของน้ำ ถนน ที่ดิน ที่อยู่อาศัย รวมถึงไฟฟ้า อาชีพ และรายได้ เพื่อให้ประชาชนอยู่ได้ หากเกษตรกรไม่สามารถอยู่ได้ ก็จะทำให้เกิดเรื่องต่างๆ อย่างที่มีข่าวออกมา ทั้งการเปลี่ยนมือ การขายสิทธิ เพราะเขาอยู่ไม่ได้ ทำให้ ส.ป.ก.ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนในพื้นที่

ที่ดินอีก 600 ไร่ ของนายทวี ไกรคุปต์ ที่ ต.ท่าเคย ส.ป.ก.จะมีการตรวจสอบและยึดคืนหรือไม่ ?

เลขาธิการ ส.ป.ก. : ตรวจสอบหมด คนที่เข้าไปครอบครองพื้นที่ ส.ป.ก.ตาม พรฎ.ทุกคน โดยจะเชิญผู้ที่ได้ครอบครองที่ดิน 70 คน ซึ่งครอบครองที่ดินประมาณ 2,000 ไร่ ให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงนายทวี ไกรคุปต์ด้วย โดยให้เวลา 15 วัน ในการส่งเอกสารแสดงสิทธิการครอบครองมาให้ ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตในพื้นที่ด้วย

 

ทวี ระบุ ส.ป.ก.ก็ไม่เคยรังวัดในพื้นที่เลย ?

เลขาธิการ ส.ป.ก. : พื้นที่ใน จ.ราชบุรี เราเร่งรัดการดำเนินการในช่วงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เป็นรัฐบาลของ คสช.ได้มีข้อสั่งการให้ ส.ป.ก. ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการครอบครองโดยผิดกฎหมาย ที่เข้าเงื่อนไขของคำสั่งหัวหน้าคณะปฎิรูป ที่ 36/59 ตามเงื่อนไข ส.ป.ก.เองก็ได้มีการแสกนพื้นที่ทั้งประเทศ เฉพาะใน จ.ราชบุรี ทำไปแล้ว 9 พื้นที่ ที่นี้ไม่ใช่พื้นที่แรกที่เริ่มทำ ในอดีตเราทราบข้อมูลในเวลานั้นว่ายังไม่อยู่ในเงื่อนไข ในการที่เป็นแปลงผืนติดต่อกัน รวม 500 ไร่ ซึ่งมีแปลงคั้นกลาง และมีแปลงอื่นๆ ที่เป็นข้อมูลที่เราต้องหาอยู่ เราจะไปเร่งรัดดำเนินการในแปลงที่มีการตรวจสอบข้อมูลชัดเจนแล้ว วันนี้ทุกๆ แปลงในพื้นที่ เรารับคำสั่งในการจัดที่ดินหมดแล้ว และจะเริ่มดำเนินการในแปลงที่ เร่งด่วนหรือหากถ้าพบในการครอบครองไม่ถูกต้อง จะใช้ยึดคืนกลับมา แล้วก็ดำเนินการ

ทาง ปารีณา และ นายทวี ได้ประสานเข้ามาเบื้องต้นบ้างหรือไม่

เลขาธิการ ส.ป.ก. : เมื่อวันที่ 4 ที่ผ่านมา ที่มีหนังสือยินยอมเข้าสู้กระบวนการปฎิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม หลังจากที่ประชุมคณะทำงานเสร็จก็มีหนังสือฉบับนี้เข้ามา เป็นหนังสือชี้แจงเจตนารมณ์ว่าท่านจะเข้าสู่กระบวนการ แต่ว่าในกระบวนการหลังจากนี้ไป เราก็ต้องตรวจสอบสิทธิ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะขอเข้าสู่กระบวนการว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ ระเบียบไว้หรือไม่ อันนั้นก็เป็นอีกขุ้นตอนหนึ่งที่เราดู

ส.ป.ก.จะดำเนินการด้วยมาตรฐานเดียวกันกับนักการเมืองและกลุ่มทุนใหญ่หรือไม่

เลขาธิการ ส.ป.ก. : ใช่ครับ มาตรฐานเดียวกัน เราจะทำเหมือนกัน

ที่ผ่านมากฎหมายเอื้อให้เกษตรกรมากพอ?

เลขาธิการ ส.ป.ก. : ผมมีหนังสือสั่งการให้ทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบการถือครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทุกจังหวัดที่มีสำนักงานเขต ส.ป.ก.อยู่ ส.ส. นักการเมืองก็ไม่ละเว้น

เกษตรกรอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ทำให้ที่ดินเปลี่ยนมือ ส.ป.ก.จะดำเนินการอย่างไร?

เลขาธิการ ส.ป.ก. : เกษตรกรที่อยู่ในเขต ส.ป.ก.ไม่ได้ ไม่ใช่ปัญหาเรื่องอาชีพอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องอายุด้วย อีก 10 ปีข้างหน้า เกษตรกรประมาณ 1 ล้านคน จะอายุเกิน 60 ปี จากการสำรวจเพื่อจะดำเนินการปรับปรุงระเบียบกฎหมายของ ส.ป.ก.ในอนาคต แต่ก็ยังมีคนอีกหลายๆ กลุ่มที่จะเข้ามาเป็นเกษตรกร แต่ยังไม่รู้จะเข้ามาอย่างไร ซึ่งคุณสมบัติยังไม่ได้ และยังไม่มีที่ดินที่เขาจะเข้ามาทำเกษตรกรรม

ในอนาคต ส.ป.ก.กำลังดำเนินการเพื่อปรับปรุงให้ผู้ที่ไม่สามารถทำเกษตรกรรมได้ นำที่ดินมาคืน ส.ป.ก.เพื่อเปลี่ยนมือไปให้เกษตรกรรายใหม่ได้อีก เพราะปัจจุบัน การคืนที่ดินให้ ส.ป.ก.หลายคนคิดว่าควรมีค่าชดเชยให้ซึ่ง ส.ป.ก.กำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ โดยมุ่งเน้นให้ ส.ป.ก.เป็นหน่วยงานคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

44 ปีที่ผ่านมา ส.ป.ก.จำเป็นต้องปรับกฎหมายแล้ว หลายๆ สิ่ง มันไม่ได้ครอบคลุมถึงสิทิในปัจจุบัน ตอนนี้ ส.ป.ก.ได้มีแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนได้สะท้อนปัญหาและร่วมเสนอแนวทางแก้ไขมาให้ ส.ป.ก. เพื่อเป็นแนวคิดในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับปัจจุบันต่อไป

กรมป่าไม้ บอก พื้นที่ ส.ป.ก. สามารถใช้ พ.ร.บ.กรมป่าไม้ได้ ?

นายนภดล :  เรื่องของการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ตรงนี้มีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ตีความแล้วว่า ที่ดิน ส.ป.ก.เป็นที่ดินของรัฐ เพราะฉะนั้นก็จะอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 เช่นเดียวกัน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทม์ไลน์ 21 วัน ทวงคืนที่ ส.ป.ก. 682 ไร่ จาก "ปารีณา"

คืนที่ดิน 682 ไร่จบ! ส.ป.ก.เอาผิด "ปารีณา" ไม่ได้

ขีดเส้น 7 วัน "ปารีณา" คืนที่ดิน ส.ป.ก. 682 ไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน