ผบ.ทบ.ย้ำ นศท.พร้อมรับใช้ชาติ-ทดแทนคุณแผ่นดิน

ผบ.ทบ.ย้ำ นศท.พร้อมรับใช้ชาติ-ทดแทนคุณแผ่นดิน

ผบ.ทบ.ย้ำ นศท.พร้อมรับใช้ชาติ-ทดแทนคุณแผ่นดิน

รูปข่าว : ผบ.ทบ.ย้ำ นศท.พร้อมรับใช้ชาติ-ทดแทนคุณแผ่นดิน

พล.อ.อภิรัชต์ ย้ำในโอกาสวันนักศึกษาวิชาทหาร 8 ธ.ค.2562 ขอให้นักศึกษาวิชาทหารตระหนักถึงการเตรียมพร้อมรับใช้ชาติและทดแทนแผ่นดินเกิดในฐานะกำลังสำรองของชาติ แม้จะได้รับสิทธิยกเว้นจากการเกณฑ์ทหาร

วันนี้(6ธ.ค.62)นักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิง 1,134 คน จาก 6 กองพันเดินสวนสนาม และ 2 กองพันวิ่งสวนสนาม 2 กองพัน ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2562 โดยมีพลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีและตรวจพลสวนสนามด้วยรถยนต์

ผู้บัญชาการทหารบก ย้ำให้นักศึกษาวิชาทหารเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกำลังประจำการในสถานการณ์จำเป็น และแม้ว่าการฝึกนักศึกษาวิชาทหารครบตามหลักสูตรจะทำให้ยกเว้นจากการเกณฑ์ทหาร แต่
สถานการณ์โลกปัจจุบันจำเป็นต้องเสริมสร้างกำลังทหารและกำลังสำรอง ให้พร้อมผชิญหน้ากับภัยคุกคาม และนักศึกษาวิชาทหารต้องพร้อมกลับมาปฏิบัติหน้าที่ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

กองทัพบกจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารต่อเนื่องทุกปี ในโอกาสวันนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งตรงกับวันที่ 8 ธันวาคม เพื่อระลึกถึงวีกรรมของยุวชนทหารที่ร่วมต่อต้านทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดชุมพร และยังแสดงออกถึงอุดมการณ์ที่มีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขณะที่พลเอกอภิรัชต์ ยังให้ความสำคัญกับนักศึกษาวิชาทหารเป็นพิเศษ ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่กองทัพบกส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างของเยาวชนในการสร้างความรักสามัคคี จิตอาสา และปลูกฝังเรื่ิองประวัติศาสตร์ชาติไทย

กลับขึ้นด้านบน