จ.เชียงใหม่เตรียมรับมือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

จ.เชียงใหม่เตรียมรับมือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

จ.เชียงใหม่เตรียมรับมือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

รูปข่าว : จ.เชียงใหม่เตรียมรับมือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

จ.เชียงใหม่ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ ที่มีผู้สูงอายุมาก ล่าสุดมีมากกว่า 300,000 คน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางมาตรการรับมือ เพราะคาดว่าปี 2564 ประเทศไทย จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะมีสัดส่วนผู้สูงอายุในประเทศมากถึงร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ

วันนี้(9ธ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเกิด จ.เชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ออกเยี่ยม และช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน เพื่อดูชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสุขภาพของผู้สูงอายุ แบ่งเบาภาระให้กับคนในครอบครัว เนื่องจากลูกหลานบางส่วน ต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด จึงไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุได้อย่างใกล้ชิด

 

 

น.ส.จิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้สูงอายุกว่า 2,000 คน และเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้เทศบาลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหามาตรการดูแล ซึ่งที่ผ่านมา นอกจากการออกเยี่ยมตามบ้านแล้ว ยังจัดโรงเรียนชราบาล ขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ และทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่เกิดความเครียด

 

 

ด้านนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ ระบุว่า จ.เชียงใหม่มีประชาการประมาณ 1,700,000 คน แต่ขณะนี้มีจำนวนคนชราอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไปกว่า 310,000 คน ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากกรุงเทพมหานคร และนครราชสีมา จึงต้องวางมาตรการแก้ปัญหา นอกจากเรื่องงบประมาณแล้ว ยังต้องใช้ความร่วมมือกับครอบครัวรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการดูแลเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพ และการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ ดีขึ้น

 

 

ข้อมูลของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ หรือ กผส. ระบุว่าตั้งแต่ปี 2560 ประเทศไทยมีจำนวนผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 11 ล้าน 3 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าในปี 2564 ประเทศไทย จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เพราะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ

 

 

ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนรับมือเพราะคนมีอายุยืนมากขึ้น แต่อัตราการเกิดน้อยลง ย่อมทำให้คนในวัยทำงานลดลงไปด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศได้

กลับขึ้นด้านบน