87 ปี รัฐธรรมนูญไทย

87 ปี รัฐธรรมนูญไทย

87 ปี รัฐธรรมนูญไทย

รูปข่าว : 87 ปี รัฐธรรมนูญไทย

ส่วนราชการและพรรคการเมือง วางพานพุ่ม ถวายสักการะพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่รัฐสภาเกียกกายเพื่อรำลึกถึงวันรัฐธรรมนูญ

วันนี้( 10 ธ.ค.2562) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ร่วมวางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายบังคมพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2562

นอกจากนี้ยังมีผู้แทนหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และตัวแทนพรรคการเมืองต่าง ๆ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เช่น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ผู้แทนพรรคเพื่อไทย และผู้แทนพรรคชาติไทยพัฒนา

ทั้งนี้ วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475

ปัจจุบันรัฐธรรมนูญปี 2560 ถือเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 ร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอแก้ไขจากหลายพรรคการเมือง

กลับขึ้นด้านบน