"สุวัจน์" หนุนแก้ รธน.เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่วนการปรับ ครม.ขึ้นอยู่กับนายกฯ

"สุวัจน์" หนุนแก้ รธน.เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่วนการปรับ ครม.ขึ้นอยู่กับนายกฯ

"สุวัจน์" หนุนแก้ รธน.เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่วนการปรับ ครม.ขึ้นอยู่กับนายกฯ

รูปข่าว : "สุวัจน์" หนุนแก้ รธน.เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่วนการปรับ ครม.ขึ้นอยู่กับนายกฯ

ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ยินดีให้การสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์โดยส่วนรวม ส่วนการปรับ ครม.เป็นอำนาจนายกรัฐมนตรี

วันนี้ ( 10 ธ.ค. 2562 ) นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ระบุถึงจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคว่า เมื่อใช้รัฐธรรมนูญไปในระยะเวลาหนึ่ง แล้วอะไรที่ควรแก้ หรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทางพรรคยินดีให้การสนับสนุน อย่างในญัตติการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  และอยากเห็นความเห็นร่วมกันของคณะกรรมาธิการที่เป็นประโยชน์ เรื่องใดที่ดีก็ดำเนินการไปตามรัฐธรรมนูญ เรื่องใดต้องแก้ไขก็ให้ศึกษาเป็นแนวทาง

ซึ่งในเบื้องต้นเป็นกรอบที่ต้องพูดคุยกัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมลงมติ แต่มองว่ารัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นโบายของรัฐบาลซึ่งประชาชนให้ความสนใจ และทึกพรรคเองก็ให้การสนับสนุน

นายสุวัจน์ไม่ให้ความเห็นที่จะเป็นการชี้นำในประเด็นที่ควรแก้ไข เพราะเป็นเรื่องที่คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งนั้นพิจารณาความเหมาะสม ในส่วนตัวอยากเสนอต่อคณะกรรมาธิการให้ประชาชนนั้น มีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  และเชื่อว่าทุกคนยังไม่คุ้นชินกับวิธีการใหม่ๆ โดยเฉพาะกติกาการเลือกตั้ง ซึ่งพรรคเองถือได้ว่าเป็นนักกีฬาที่ต้องทำไปตามกฎและกติกาที่ตั้งขึ้น ผลกระทบต่อพรรคนั้นไม่สำคัญเท่าผลกระทบของประเทศชาติและประชาชน

นายสุวัจน์ ระบุถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรี แต่ต้องยอมรับว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งขึ้นด้วยความยากลำบาก เนื่องจากการเมืองมีการแบ่งข้างชัดเจน จึงเป็นที่มาของรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ นำมาซึ่งผลกระทบ ซึ่งมองว่านโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภา สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายก็ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของรัฐบาลด้วย รัฐบาลจึงมี 2 ทางเลือก คือการทำความเข้าใจกลุ่มเสียงของรัฐบาลที่มีเพื่อให้มีเอกภาพ และหากเสียงไม่ครบเรื่อยๆ จึงต้องขอเสียงอื่นมาเสริม การปรับรัฐมนตรีเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มเสียงและสร้างเสถียรภาพให้กับรัฐบาล

กลับขึ้นด้านบน