อย.แนะเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กระเช้าปีใหม่

อย.แนะเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กระเช้าปีใหม่

อย.แนะเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กระเช้าปีใหม่

รูปข่าว : อย.แนะเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กระเช้าปีใหม่

อย.แนะนำการเลือกผลิตภัณฑ์ในกระเช้าปีใหม่ ต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารในบรรจุภัณฑ์ให้ดี หรือเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพที่ลด หวาน มัน เค็ม เพื่อลดความเสี่ยงโรค NCDs

เมื่อวานนี้ (10 ธ.ค.2562) นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รณรงค์ให้ประชาชนที่ต้องการซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้หันมาซื้อกระเช้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ โดยพิจารณาเลือกจากสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ บนฉลากผลิตภัณฑ์ ที่มีมากถึง 1,442 รายการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ

 

 

อย.ยังแนะนำอาหารสำเร็จรูปที่จะเลือกจัดกระเช้า หรือมอบให้กันช่วงเทศกาลปีใหม่ ต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุ ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิมที่สำคัญ ควรสังเกตฉลาก ต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย. ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น

กลับขึ้นด้านบน