กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “มหัศจรรย์พรรณภาพ”

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “มหัศจรรย์พรรณภาพ”

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “มหัศจรรย์พรรณภาพ”

รูปข่าว : กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “มหัศจรรย์พรรณภาพ”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “มหัศจรรย์พรรณภาพ” (Photo Wonderland)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “มหัศจรรย์พรรณภาพ” (Photo Wonderland) ที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา

 

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา


เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพและยังเป็นการเปิดโอกาสให้เดินตามรอยเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ 

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา


ในการนี้ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “มหัศจรรย์พรรณภาพ” (Photo Wonderland) ที่ได้รับพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศในช่วงปี 2561-2562 เพื่อมาจัดแสดงภาพทั้งหมด 401 ภาพ ประกอบด้วยภาพแขวนผนัง จำนวน 173 ภาพ ภาพอาหาร ภาพเล็กจำนวน 216 ภาพ และอาร์ตวอลล์จำนวน 12 ภาพ 

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา


แต่ละภาพสะท้อนถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงพบเห็นสิ่งต่างๆ ที่สนพระราชหฤทัยและได้ทรงถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่าย บางภาพแสดงให้เห็นถึงพระราชอารมณ์ขัน อีกทั้งมีบางภาพที่ได้ให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆ

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา


ทั้งนี้ พระราชทานคำอธิบายของชื่อนิทรรศการไว้ ในตอนต้นของคำนำหนังสือรวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ไว้ว่า "มหัศจรรย์พรรณภาพ" หมายถึง ภาพต่างๆ ที่น่าพิศวง ประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค.2562 - 16 ก.พ.2563  โอกาสนี้ ทรงจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “มหัศจรรย์พรรณภาพ” (Photo Wonderland) เพื่อนำรายได้ทั้งหมด ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา

 

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา

 

"ปู่เมธ" พระเอกแห่งงานแสดงภาพถ่าย

ขณะที่เพจ โบราณนานมา ได้เผยแพร่รูปภาพพร้อมข้อความ ระบุว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายเรื่องภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “พระเอกแห่งงานแสดงภาพถ่าย” ซึ่งเป็นภาพของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

...มาถึงพระเอกของเรา ก็เป็นรูปปู่เมธ มองภาพนี้แล้วอาจจะถามได้ว่าในรูปนี้มีปู่เมธกี่คน ก็เป็นคำถามแต่ไม่มีรางวัล กระนั้นมีผู้ตั้งข้อสังเกตเล็กน้อยว่าปีที่แล้วปู่เมธไม่ค่อยยิ้มเลย เราเลยบอกว่าปีนี้ เราต้องพยายามให้ปู่เมธยิ้มมากกว่านี้ อันนี้เป็นภารกิจที่เราต้องทำ แต่สิ่งที่ปู่เมธสัญญาไว้ก็คือจะพยายามมางานนี้ทุกครั้ง...
ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา

 

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา

 

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา

ภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา

 

 

กลับขึ้นด้านบน