เช็กจุดคัดกรอง-ข้อปฏิบัติร่วมงานพระราชพิธีฯ 12 ธ.ค.นี้

เช็กจุดคัดกรอง-ข้อปฏิบัติร่วมงานพระราชพิธีฯ 12 ธ.ค.นี้

เช็กจุดคัดกรอง-ข้อปฏิบัติร่วมงานพระราชพิธีฯ 12 ธ.ค.นี้

รูปข่าว : เช็กจุดคัดกรอง-ข้อปฏิบัติร่วมงานพระราชพิธีฯ 12 ธ.ค.นี้

ประชาชนที่เดินทางไปร่วมงานพระราชพิธีฯ ในวันที่ 12 ธ.ค.จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ก่อนเข้าไปยังพื้นที่รับเสด็จ โดยมีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับในจุดเฝ้าฯ รับเสด็จและชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พร้อมกันนี้ยังมีการตั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่ม จุดบริการทางการแพทย์

เว็บไซต์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เผยแพร่ข้อมูลการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาชน ในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

จุดเฝ้าฯ รับเสด็จ และชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

กรุงเทพมหานครและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ จัดเตรียมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยารองรับประชาชนในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจำนวน 16 จุด โดยเป็นจุดที่จัดสร้างอัฒจันทร์ 6 จุด ดังนี้

ท่าเรือวัดราชาธิวาส / สวนสามพระยา / ใต้สะพานพระราม 8 / สวนสันติชัยปราการ (อัฒจันทร์) / ทางเดินสวนสันติชัยปราการ / ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อัฒจันทร์) / ถนนมหาราช / สวนนาคราภิรมย์ (อัฒจันทร์)

ฝั่งธนบุรี : ท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 / ลานใต้สะพานพระราม 8 (อัฒจันทร์) / ลานริมน้ำท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ / ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า / สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อัฒจันทร์) / โรงพยาบาลศิริราช (อัฒจันทร์) และวัดระฆังโฆสิตาราม

จุดคัดกรอง

ประชาชนที่จะเข้าไปในพื้นที่รับเสด็จจะต้องผ่านจุดคัดกรอง โดยมีทั้งหมด 20 จุด แบ่งเป็น 6 โซน ดังนี้

โซน 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งพระนคร
โซน 2 ทางเข้าพิพิธบางลำพู / สนามหลวง ด้านศาลฏีกา / สนามหลวง ด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ถนนพระจันทร์ / พระแม่ธรณีบีบมวยผม / ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร
โซน 3 แยกท่าเตียน / กรมการรักษาดินแดน / ข้างสะพานช้างโรงสี
โซน 4 ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี
โซน 5 เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี / ทางเข้าท่ารถไฟ / หน้าอุทยานสถานพิมุข กองทัพเรือ / ท่าเรือวังหลัง / ทางเข้าวัดระฆังโฆษิตาราม
โซน 6 ปากซอยวัดอรุณราชวราราม / วัดกัลยาณมิตรวรวิหาร

การปฏิบัติตัวของประชาชน บริเวณจุดคัดกรอง

  • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรแสดงตน หนังสือเดินทาง ขณะเดินผ่านเครื่องตรวจกรุณายกขึ้นเสมอหูขวาเพื่อบันทึกภาพ
  • เปิดกระเป๋าสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  • ผู้ปกครองที่มากับเด็ก กรุณาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรคล้องคอ และให้เขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองติดไว้กับตัวเด็ก
  • หากมีโรคประจำตัว พกยาประจำตัวมาด้วย
  • หากมีปัญหาสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ชุดจิตอาสา

การแต่งกาย ประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมพิธีควรแต่งกาย สีเหลือง งดเว้นสีดำและสีเข้ม ส่วนข้าราชการให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละหน่วยงาน

จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม

กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดเตรียมจุดบริการอาหารและจุดบริการเครื่องดื่มสำหรับประชาชน ดังนี้

  • จุดบริการอาหาร 30 จุด

วัดราชาธิวาส / มทร. พระนคร / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / ใต้สะพานพระราม 8 / วัดสามพระยาวรวิหาร / สวนสันติชัยปราการ / สนามหลวง / อาคารสงเคราะห์ ทบ. / ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) / สวนนคราภิรมย์ / ถนนมหาราช (ท่าช้าง) / ท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 / ใต้สะพานพระราม 8 / ลานริมน้ำท่าเรือพระปิ่นเกล้า / ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) / สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช / ท่าวังหลัง / วัดระฆังโฆสิตาราม / วัดอมรินทรารามวรวิหาร / วัดเครือวัลย์วรวิหาร / วัดอรุณราชวราราม / วัดกัลยาณมิตร / หอประชุมทหารเรือ / วัดวงศมูลวิหาร / วัดมกุฏกษัตริย์ / กระทรวงศึกษาธิการ / วัดโสมนัส / โรงเรียนสตรีวิทยา / ป้อมมหากาฬ และด้านหลังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 

  • จุดบริการเครื่องดื่ม 53 จุด

วัดราชาธิวาส / มทร. พระนคร / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / ใต้สะพานพระราม 8 / วัดสามพระยาวรวิหาร / พิพิธภัณฑ์บางลำพู สวนสันติชัยปราการ / ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า(ฝั่งพระนคร) / สนามหลวง / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ / ท่ามหาราช / อาคารสงเคราะห์ ทบ. / ท่าช้าง / พิพิธภัณฑ์เหรียญ / ถนนพระอาทิตย์ / พระแม่ธรณีบีบมวยผม / ลานจอดรถกองสลาก / ประตูวิเศษไชยศรี / หลังวัดมหาธาตุ / ถนนราชินี / สำนักงานกฤษฎีกา 2 / ซอยไก่แจ้ / ศาลหลักเมือง / ซอยพระจันทร์ / สวนนคราภิรมย์ / จุดคัดกรองแยกท่าเตียน / จุดคัดกรองแยกวังสราญรมย์ / ถนนมหาราช (ท่าช้าง) / ท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 / ใต้สะพานพระราม 8 / ลานริมน้ำท่าเรือพระปิ่นเกล้า / ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) / สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช / ท่าวังหลัง / วัดระฆังโฆสิตาราม / วัดอมรินทรารามวรวิหาร / ทางเข้าท่ารถไฟ / อุทยานสถานพิมุข / วัดเครือวัลย์วรวิหาร / วัดอรุณราชวราราม / วัดกัลยาณมิตร / หอประชุมทหารเรือ / วัดวงศมูลวิหาร / กรมอู่ทหารเรือ / วัดมกุฏกษัตริย์ / กระทรวงศึกษาธิการ / วัดโสมนัส / โรงเรียนสตรีวิทยา / ป้อมมหากาฬ และด้านหลังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

จุดบริการทางการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ให้บริการทางการแพทย์รวม 37 จุด และชุดแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 120 ชุด เพื่อดูแลประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีฯ ดังนี้

โดยมีแพทย์ประจำที่วัดราชาธิวาส / มทร. พระนคร / กรมส่งเสริมสหกรณ์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย / ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย / ใต้สะพานพระราม 8 / วัดสามพระยาวรวิหาร / สวนสันติชัยปราการ / ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) / ท่ามหาราช / สนามหลวง ฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และฝั่งศาลฏีกา / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรงข้ามประตูวิเศษไชยศรี / ลานจอดรถกองสลากเก่า / สวนนคราภิรมย์ / แยกท่าเตียน / จุดคัดกรองแยกวังสราญรมย์ / ท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 / สนามฟุตซอล สน.บวรมงคล / สวนใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) / ลานริมน้ำท่าเรือพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) / วัดคฤหบดี / ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า / ท่าวังหลัง / วัดระฆังโฆสิตาราม / วัดอมรินทรารามวรวิหาร / สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช / โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา / หน้าอุทยานสถานพิมุข / หอประชุมทหารเรือ / วัดเครือวัลย์วรวิหาร / วัดอรุณราชวราราม / วัดกัลยาณมิตร / ราชนาวิกสภา และวัดวงศมูลวิหาร

จุดบริการสุขา และห้องสุขาเคลื่อนที่

กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมรถสุขา จำนวน 54 คัน ให้บริการ 22 จุด และติดตั้งตู้สุขา 2 จุด รวม 20 ตู้ ดังนี้

วัดราชาธิวาส / มทร. พระนคร / ธนาคารแห่งประเทศไทย (ใต้สะพานพระราม 8) / ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย / วัดสามพระยาวรวิหาร / วัดมกุฏกษัตริย์ / วัดเทวราชกุญชร / ท่าวาสุกรี / พิพิธภัณฑ์บางลำพู / สวนสันติชัยปราการ / ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) / สนามหลวง / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / แฟลต ทบ. / ท่าช้าง / พิพิธภัณฑ์เหรียญ / พระแม่ธรณีบีบมวยผม / ลานจอดรถกองสลาก

สวนนคราภิรมย์ / ด้านหลังสวนสราญรมย์ / สน. พระราชวัง / โรงเรียนพณิชยการ / สน.บวรมงคล / สวนหลวงพระราม 8 / วัดคฤหบดี / สน.บางยี่ขัน / ซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 / ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) / ลานริมน้ำท่าเรือพระปิ่นเกล้า / ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) / วัดระฆังโฆสิตาราม / วัดอมรินทรารามวรวิหาร / วัดเครือวัลย์วรวิหาร / วัดอรุณราชวราราม / วัดกัลยาณมิตร / หอประชุมทหารเรือ / หอสมุดเมือง / ลานคนเมือง / ถนนพระสุเมรุ (ข้างบริษัทเทเวศร์ประกันภัย) / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / สน.นางเลิ้ง / กระทรวงคมนาคม / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / กระทรวงศึกษาธิการ / ลานพลับพลา ฯ และกองทัพภาคที่ 1

 

กลับขึ้นด้านบน