12 ธ.ค.ปิดการจราจรชั่วคราว 2 สะพาน 8 เส้นทาง

12 ธ.ค.ปิดการจราจรชั่วคราว 2 สะพาน 8 เส้นทาง

12 ธ.ค.ปิดการจราจรชั่วคราว 2 สะพาน 8 เส้นทาง

รูปข่าว : 12 ธ.ค.ปิดการจราจรชั่วคราว 2 สะพาน 8 เส้นทาง

บก.จร.จะปิดการจราจรทางบกบริเวณสะพานพระราม 8 และสะพานพระปิ่นเกล้า และจะปิดการจราจรในถนนที่ขบวนราบผ่านอีก 8 เส้นทางในวันที่ 12 ธ.ค.นี้

กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) จะปิดการจราจรชั่วคราวในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ ซึ่งจะมีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โดยปิดการจราจรทางบก 2 สะพาน ได้แก่ สะพานพระราม 8 และสะพานพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17.00 น. เมื่อขบวนเรือพระราชพิธี ถึงท่าราชวรดิฐ จะเปิดเส้นทางให้ประชาชนใช้ตามปกติ

นอกจากนี้ยังมีการปิดการจราจรในถนนที่ขบวนราบผ่าน จำนวน 8 เส้นทาง โดยขอให้ประชาชนเลี่ยงเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่เวลา 16.30 - 18.00 น. ดังนี้

1. ถนนราชินี ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง แยกผ่านพิภพ
2. ถนนหน้าพระธาตุตลอดสาย
3. ถนนจันทร์ตลอดสาย
4. ถนนหน้าพระลานตลอดสาย
5. ถนนมหาราชตลอดสาย (ท่าพระจันทร์ ถึง สน.พระราชวัง)
6. ถนนท้ายวังตลอดสาย
7. ถนนราชดำเนินในตลอดสาย (แยกผ่านพิภพ - แยกป้อมเผด็จ)
8. ถนนสนามไชย (แยกป้อมเผด็จ - วงเวียน รด.)

การจัดการเดินรถทางเดียว

1. ถนนสวรรคโลก (ตั้งแต่แยกยมราช - แยกสาวนีย์)
2. ถนนจักรพงษ์ - ขวา ถนนเจ้าฟ้า - ขวาถนนพระอาทิตย์ - ถนนพระสุเมรุ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 1194 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กลับขึ้นด้านบน