เลขาสภาผู้แทนราษฎรปัดเอื้อเอกชน กรณีขยายเวลาสร้าง "สัปปายะสภาสถาน"

เลขาสภาผู้แทนราษฎรปัดเอื้อเอกชน กรณีขยายเวลาสร้าง "สัปปายะสภาสถาน"

เลขาสภาผู้แทนราษฎรปัดเอื้อเอกชน กรณีขยายเวลาสร้าง "สัปปายะสภาสถาน"

รูปข่าว : เลขาสภาผู้แทนราษฎรปัดเอื้อเอกชน กรณีขยายเวลาสร้าง "สัปปายะสภาสถาน"

เลขาสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันไม่เอื้อเอกชน และสภายังไม่เสียค่าปรับให้บ.ชิโนทัย แจงเหตุขยายเวลาเพราะเบิกงบไอทีช้า พร้อมเผยห้องประชุมสุริยันทันใช้สมัยประชุมนี้

 วันนี้ ( 11 ธ.ค. 2562) นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงถึงการขยายสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารรฐสภาแห่งใหม่ครั้งที่ 4 ออกไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ว่าความจริงมีการขอขยายเวลามา 504 วัน แต่เมื่อหารือกับคณะที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ จึงตัดคำขอที่ไม่จำเป็นออกไป และมีมติขยายเวลาให้เพียง 382 วัน 

เพราะมองว่าเป็นความผิดพลาดของทางส่วนราชการเองที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณของระบบไอซีทีได้ทันตามกรอบเวลาในเดือนมิถุยายนปี 2561 ตามแผน แต่กลับมาเบิกได้ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน  ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมาล่าช้ามาถึงปี 2562  ซึ่งในกระบวนการก่อสร้างต้องให้บริษัทชิโนทัยหยุดรอกระบวนการ เพื่อรอให้บริษัทที่รับผิดชอบวางระบบไอซีทีเข้ามาวางระบบ ควบคู่กับการก่อสร้างไปพร้อมกัน 

 

ดังนั้นขอยืนยันว่าการตัดสินใจในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความรอบคอบ และไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนตามที่มีการกล่าวหา และความจริงในขณะนี้ถึงเวลาที่ต้องเสียค่าปรับให้กับบริษัทชิโนทัยแล้ว แต่ยังขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่าย อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการขยายเวลาครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของสภาจะทุ่มให้กับบริษัทชิโนทัยทั้งหมด เพื่อให้เสร็จทันสิ้นปี 2563 ไม่เช่นนั้นทั้งตนและบริษัทชิโนไทย ตายแน่


เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยืนยันด้วยว่า ห้องประชุมสุริยัน ซึ่งเป็นห้องประชุมของสภาผู้แทนราษฎรจะเสร็จทันสมัยประชุมนี้ที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยทางบริษัทชิโนทัยแจ้งว่าจะก่อสร้างอาคารทั้งหมดเสร็จในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ จากนั้นจะติดตั้งระบบไอซีที และสาธารณูปโภคอีก 30 วัน 
 
ขณะที่นายพินิจ พูลเกิด ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษา ยืนยันว่าการพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบครอบ และเป็นไปตามข้อกฎหมาย ไม่ได้ฮั้วกันตามที่เป็นข่าว เพราะไม่ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว และกรณีนี้หากไม่รอบคอบจะเป็นเหตุให้ทางบริษัทเอกชนฟ้องร้องค่าเสียหายมากกว่าเดิมได้

กลับขึ้นด้านบน