เปิดตัว "หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมอง" ผู้ป่วยลมชักเครื่องแรกในไทย

เปิดตัว "หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมอง" ผู้ป่วยลมชักเครื่องแรกในไทย

เปิดตัว "หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมอง" ผู้ป่วยลมชักเครื่องแรกในไทย

รูปข่าว : เปิดตัว "หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมอง" ผู้ป่วยลมชักเครื่องแรกในไทย

กรมการแพทย์เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองผู้ป่วยโรคลมชักเครื่องแรกของประเทศไทย ที่สถาบันประสาทวิทยา เพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัด ลดภาวะแทรกซ้อน ลดระยะเวลาการผ่าตัดได้ถึง 4-8 ชั่วโมง ประชาชนใช้ได้ทุกสิทธิ์การรักษา

เมื่อวานนี้ (12 ธ.ค.2562) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองผู้ป่วยโรคลมชักเครื่องแรกในประเทศไทย ที่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ซึ่งประชาชนใช้บริการได้ทุกสิทธิ์การรักษาว่า สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นสูง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย ปลอดภัย ลดการรอคอย โดยนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองที่มีความแม่นยำสูง ช่วยลดภาวะแทรกซ้อน ลดระยะเวลาผ่าตัดจากเดิม 8-10 ชั่วโมง มาใช้ช่วยผ่าตัดสมองในโรคลมชักเครื่องแรกในประเทศไทย

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคทางสมองได้หลายโรค

ทั้งนี้ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดยังช่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคทางสมองได้อีกหลายโรค หลายหัตถการ เช่น การผ่าตัดวางขั้วไฟฟ้าเพื่อหาจุดกำเนิดของโรคลมชัก การผ่าตัดวางเครื่องมือ DBS ในโรคพาร์กินสัน ผ่าตัดเนื้องอกในสมองทั่วไปและเนื้องอกที่บริเวณต่อมใต้สมองซึ่งอยู่ในส่วนลึก การผ่าตัดชิ้นเนื้อในสมองส่วนลึก การผ่าตัดส่องกล้องในสมอง หรือการผ่าตัดอื่นๆ ที่ต้องการความแม่นยำสูง ขณะนี้ได้ช่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคลมชักที่รักษายากและมีความซับซ้อนไปแล้ว 4 คน

โดยปกติในผู้ป่วยโรคลมชักที่มีจุดกำเนิดของโรคจากสมองเฉพาะที่และดื้อต่อการรักษาด้วยยากันชัก จะรักษาด้วยการผ่าตัดใส่ขั้วไฟฟ้าเข้าไปตรวจวัดหาตำแหน่งที่เป็นจุดกำเนิดที่เล็กที่สุดและตรวจวัดการทำหน้าที่ของสมองเพื่อวางแผนผ่าตัด เมื่อนำหุ่นยนต์มาช่วยวางแผนผ่าตัดวางขั้วไฟฟ้าเพื่อหาจุดกำเนิดชักและโรคพาร์กินสัน ซึ่งมีความแม่นยำทั้งตำแหน่งและความลึกของเป้าหมาย ผ่านระบบนำวิถี Navigation ของตัวหุ่นยนต์ จะช่วยลดระยะเวลาการผ่าตัดได้ถึง 4-8 ชั่วโมงต่อหัตถการ

ขณะเดียวกัน จะช่วยลดระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องหลับภายใต้ยาสลบ ลดความบอบช้ำจากการผ่าตัด ศัลยแพทย์สามารถใช้เวลากับผู้ป่วยได้มากขึ้นโดยไม่เหนื่อยล้าเท่าเดิม รวมทั้งใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยพาร์กินสันด้วยการจี้สมอง ใส่เครื่องกระตุ้นสมองส่วนลึก เพื่อรักษาโรคลมชัก

ผู้ป่วยโรคลมชักเกือบ 1 ใน 3 มีภาวะดื้อยากันชัก

สำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคลมชักกว่า 500,000 คน และเกือบ 150,000 คนมีภาวะดื้อยากันชัก ครึ่งหนึ่งสามารถผ่าตัดรักษาได้ตามวิธีมาตรฐาน อีกครึ่งหนึ่งต้องตรวจหาจุดกำเนิดชักซึ่งมีความซับซ้อน ซึ่งสถาบันประสาทวิทยาสามารถผ่าตัดรักษาผู้ป่วยได้ทุกกลุ่ม หากพบผู้ป่วยมีอาการชักในที่สาธารณะ ต้องตั้งสติ และไม่งัด ไม่ง้าง ไม่ถ่าง ไม่กดไม่ทั้งหมด ชักจะหยุดเอง แค่ดูแลให้ผู้ป่วยชักอย่างปลอดภัยก็เพียงพอ

นอกจากนี้ ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคลมชักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โดยมีกิจกรรมเพื่อจัดหาทุน เช่น กิจกรรม “ชัก...อยากจะวิ่ง” ดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ในปีนี้จะจัดในวันที่ 5 ม.ค.2563

 

กลับขึ้นด้านบน