UNESCO ขึ้นทะเบียน "นวดไทย" มรดกโลกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้

UNESCO ขึ้นทะเบียน "นวดไทย" มรดกโลกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้

UNESCO ขึ้นทะเบียน "นวดไทย" มรดกโลกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้

รูปข่าว : UNESCO ขึ้นทะเบียน "นวดไทย" มรดกโลกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้

ข่าวดี "ยูเนสโก" ประกาศขึ้นทะเบียน “นวดไทย” เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติแล้ว ถือเป็นรายการที่ 2 หลังจากปี 2561 ไทยเคยได้รับการขึ้นทะเบียนโขน ในสาขานี้มาแล้ว

วันนี้ (13 ธ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของยูเนสโก ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 8-14 ธ.ค.2562 ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย มีมติรับรองและประกาศให้นวดไทย (NUAD THAI) ขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ Representative List of The Intangible Cultural Heritage

หลังจากประเทศไทย ได้เข้าร่วมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2559 ในลำดับสมาชิกที่ 170 "นวดไทย" เป็นมรดกฯ ของไทย รายการที่ 2 ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก ต่อจากรายการ "โขน" ที่ได้ขึ้นไปแล้วเมื่อปลายปี 2561

 

ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตรียมแถลงข่าวสรุปผลการประกาศขึ้นทะเบียนนวดไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ประจำปี 2562 จะแถลงข่าวในเวลา 11.00 น.ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร หรือวัดโพธิ์

 

 

กลับขึ้นด้านบน