รัฐบาลเดินหน้าแผนแม่บทจัดการทรัพยากรน้ำ20ปี

รัฐบาลเดินหน้าแผนแม่บทจัดการทรัพยากรน้ำ20ปี

รัฐบาลเดินหน้าแผนแม่บทจัดการทรัพยากรน้ำ20ปี

รูปข่าว : รัฐบาลเดินหน้าแผนแม่บทจัดการทรัพยากรน้ำ20ปี

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงประชุมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เร่งปฏิบัติการเพิ่มแหล่งน้ำให้เพียงพอและเตรียมรองรับปัญหาน้ำท่วมโดยอัตโนมัติ

วันนี้(13ธ.ค.62) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประกอบด้วยการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนกลยุทธ์การแต่งตั้งคณะทำงานแผนแม่บทน้ำ

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกรอบปฏิทิน ตลอดจนพิจารณาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และในการประชุมพลเอกประวิตรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่ดูแลปัญหาน้ำท่วมจะต้องเร่งบูรณาการขับเคลื่อนแผนงานภายใต้แผนแม่บทน้ำให้เป็นไปโดยอัตโนมัติ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ชาติในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นคงยั่งยืนด้านน้ำให้กับประชาชน

กลับขึ้นด้านบน