ศรีสุวรรณ จี้เลขา ส.ป.ก. เรียกคืนที่ดิน 12 นักการเมือง

ศรีสุวรรณ จี้เลขา ส.ป.ก. เรียกคืนที่ดิน 12 นักการเมือง

ศรีสุวรรณ จี้เลขา ส.ป.ก. เรียกคืนที่ดิน 12 นักการเมือง

รูปข่าว : ศรีสุวรรณ จี้เลขา ส.ป.ก. เรียกคืนที่ดิน 12 นักการเมือง

นายศรีสุวรรณ จรรยา เรียกร้องเลขาธิการ ส.ป.ก. เรียกคืนที่ดิน ส.ป.ก. และแจ้งความดำเนินคดีนักการเมือง 12 คน ระบุหากยังเพิกเฉยจะฟ้องเลขาฯ ส.ป.ก.

วันนี้ (13 ธ.ค.2562) ที่สำนักงาน ส.ป.ก. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายื่นคำร้อง พร้อมเอกสารต่อเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หลังจากที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี คืนที่ดินแล้วไม่ผิด เพราะกฎหมายแต่ละเรื่องไม่ได้ยึดหลักการเดียวกันหมด

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สมาคมฯ เห็นค้านต่อแนวคิดดังกล่าว เพราะกฎหมายต้องมีหลักเดียว คือ “ผู้ใดกระทำผิดต้องถูกลงโทษ ไม่เลือกปฏิบัติ” การที่ น.ส.ปารีณา ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. โดยแจ้งบัญชีฯ ต่อ ป.ป.ช. ว่ามีที่ดินประเภท ภ.บ.ท.5 จำนวน 58 แปลง รวมเนื้อที่ 1,706 ไร่ ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งที่ดินดังกล่าวนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ออกมายืนยันต่อสาธารณะแล้วว่า เดิมเคยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี พ.ศ.2527 โดยกรมป่าไม้ได้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. นำไปจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากไร้ได้เข้าทำประโยชน์ โดยประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อปี พ.ศ.2554 ตาม ม.25 แล้ว

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ดังกล่าว ส.ป.ก. กลับไม่ได้เข้าไปดำเนินการตาม ม.26 ม.27 และนำไปดำเนินการจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากไร้ได้เข้าทำประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่อย่างใด เนื่องจากยังคงถูกยึดถือ ครอบครองของ น.ส.ปารีณา ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นบุกรุกที่ดินของรัฐ หรือที่ดินของ ส.ป.ก. ซึ่งถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก.ตามมาตรา 36 ทวิ โดยชอบด้วยกฎหมาย

จี้เรียกคืนที่ดิน ส.ป.ก. - เอาผิด 12 นักการเมือง

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2518 เมื่อทราบหรือรับรู้แล้วว่า น.ส.ปารีณา เข้าไปยึดถือ ครอบครอง และบุกรุกที่ดินของ ส.ป.ก. ย่อมต้องเป็นหน้าที่ของเลขาธิการ ส.ป.ก. ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ในการต้องไปดำเนินการแจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ น.ส.ปารีณา และหรือบุคคลใดที่ได้เข้าไปยึดถือ ครอบครอง และบุกรุกที่ดินอันทรงสิทธิ์ของ ส.ป.ก. ตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไป ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

นอกจาก ส.ส.ปารีณาแล้ว ยังมีนักการเมืองดังอีก 11 คน ที่ปรากฏว่ายึดถือครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ได้แก่ นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย, นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ส.ส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย, นายศักดินัย นุ่มหนู สส.ตราด พรรคอนาคตใหม่, นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สส.ปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย, นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย, นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย, ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการเมือง สปท., นายธานี สุโชดายน สมาชิกวุฒิสภา, นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา, นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล นักธุรกิจใหญ่ ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา และพล.อ.อ.อาคม กาญจนหิรัญ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่ง เลขา ส.ป.ก.ต้องใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อดำเนินการตรวจสอบ เรียกคืน และแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ยึดถือ ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยที่ไม่มีคุณสมบัติหรือไม่มีสิทธิที่จะครอบครองสิทธิตาม พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2518 ต่อไป หากยังเพิกเฉย สมาคมฯ จำเป็นต้องฟ้องเลขา ส.ป.ก.ต่อศาลปกครองต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน