เข้าฟรีอุทยานประวัติศาสตร์ 11 แห่ง 28 ธ.ค.-1 ม.ค.63

เข้าฟรีอุทยานประวัติศาสตร์ 11 แห่ง 28 ธ.ค.-1 ม.ค.63

เข้าฟรีอุทยานประวัติศาสตร์ 11 แห่ง 28 ธ.ค.-1 ม.ค.63

รูปข่าว : เข้าฟรีอุทยานประวัติศาสตร์ 11 แห่ง 28 ธ.ค.-1 ม.ค.63

กรมศิลปากร ให้ของขวัญปีใหม่ เปิดให้บริการและงดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยเปิดให้เที่ยวชม 11 อุทยานประวัติศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.นี้-1 ม.ค.63

วันนี้ (16 ธ.ค.2562) นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยกรมศิลปากร เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.นี้ ถึววันที่ 1 ม.ค.2563

ทั้งนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศจะนำพระพุทธรูปมงคลโบราณที่มีประวัติความเป็นมาและสร้างขึ้นตามคติอันเป็นมงคล มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชา เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลตามแบบแผนประเพณีที่ดีงาม พร้อมชมโบราณวัตถุศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สำหรับอุทยานประวัติศาสตร์ที่อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรมี 11 แห่ง ได้แก่ อุทยานประวัติ ศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.นครราชสีมา อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จ.เพชรบุรี และอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว

 

กลับขึ้นด้านบน