"อนาคตใหม่"ประชุมใหญ่วาระ "ขับส.ส.โหวตสวนพรรค-แก้ข้อบังคับพรรค"

"อนาคตใหม่"ประชุมใหญ่วาระ "ขับส.ส.โหวตสวนพรรค-แก้ข้อบังคับพรรค"

"อนาคตใหม่"ประชุมใหญ่วาระ "ขับส.ส.โหวตสวนพรรค-แก้ข้อบังคับพรรค"

รูปข่าว : "อนาคตใหม่"ประชุมใหญ่วาระ "ขับส.ส.โหวตสวนพรรค-แก้ข้อบังคับพรรค"

พรรคอนาคตใหม่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 นอกจากการสรุปผลงานของพรรคและสมาชิกที่เป็น ส.ส.ในการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว ในวาระการประชุมยังมีวาระที่น่าสนใจคือการพิจารณาดำเนินการกรณี ส.ส.โหวตสวนมติพรรค รวมถึงการปรับแก้ไขบังคับพรรค

วันนี้ ( 16 ธ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 16-17 ธันวาคมนี้ พรรคอนาคตใหม่มีการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคอนาคตใหม่ครั้งที่ 1/2562 ที่ห้องประชุมวิวัฒนชัย อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เมื่อเริ่มประชุม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวขอบคุณ ส.ส. สมาชิกพรรค ทีมสาขาของพรรค กลุ่มงานสนับสนุนพรรค และเจ้าหน้าที่พรรคที่ร่วมขับเคลื่อนงานของพรรคตลอดมา

พร้อมสรุปผลงานประจำปี 2562 ในส่วนของพรรคอนาคตใหม่ ชี้ว่าพรรคมีผลงานในสภานิติบัญญัติ นอกจากการพลักดันกฎหมายแล้ว ส.ส.ยังตั้งญัตติสำคัญ และการร่วมเป็นกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรด้วยที่มีการไลฟ์ผ่ายเพจเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมติดตามการทำงานของกรรมาธิการด้วย ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติของไทย

นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ยังแจ้งต่อที่ประชุมถึงการยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ทั้ง 7 คนที่ลงมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่เหตุจากการกู้เงินหัวหน้าพรรค  ด้วยข้อกล่าวการว่า กกต.ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

ซึ่งวันนี้นอกจากวาระเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมเรื่องกการแก้ไขข้อบังคับพรรคแล้ว ยังมีวาระที่น่าสนใจคือเรื่องการพิจารณากรณีสมาชิกพรรคที่เป็น ส.ส.โหวตสวนมติของพรรค ว่าจะดำเนินการอย่างไรจะขับไล่ออกจากพรรคหรือไม่

และยังมีวาระการประชุม เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องการใช้เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการมือง เพื่อใช้จัดประชุมใหญ่วิสามัญพรรคอนาคตใหม่ครั้งที่ 1/2562 , รายงานกิจกรรมของพรรคประจำปี รวมถึงเรื่องอื่นๆ การรายงานกิจกรรมของพรรคในปี 2563

กลับขึ้นด้านบน