"ผ้าอนามัย" เป็นสินค้าควบคุม ยันไม่เก็บภาษี

"ผ้าอนามัย" เป็นสินค้าควบคุม ยันไม่เก็บภาษี

"ผ้าอนามัย" เป็นสินค้าควบคุม ยันไม่เก็บภาษี

รูปข่าว : "ผ้าอนามัย" เป็นสินค้าควบคุม ยันไม่เก็บภาษี

โฆษกรัฐบาล-กรมสรรพสามิต ยืนยันไม่มีการเก็บภาษีผ้าอนามัยเพิ่ม ชี้ไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย แต่ถูกระบุเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางฯ ที่ต้องมีการกำหนดราคาซื้อขายที่เป็นธรรม

กรณีที่ น.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจให้ผ้าอนามัยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและเก็บภาษีในอัตราสูงถึง 40% และไม่มีการควบคุมราคา ซึ่งทำให้ตลอดทั้งวันนี้ในโซเชียลแฮชแท็ก #ภาษีผ้าอนามัย เนื่องจากมีผู้ที่ไม่เห็นด้วย

วันนี้ (16 ธ.ค.2562) นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ยืนยันว่า ที่ผ่านมากรมสรรพสามิตไม่มีการจัดเก็บภาษีผ้าอนามัยในอัตราภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยถึง 40% เนื่องจากสินค้าชนิดนี้ไม่ได้ถูกระบุในพิกัดการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ดังนั้นภาษีผ้าอนามัยจึงจะถูกจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต) ตามราคาของสินค้าเหมือนสินค้าชนิดอื่นๆ

สินค้าฟุ่มเฟือย หมายถึง สินค้าที่ไม่มีความจำเป็นกับชีวิต หรือไม่กระทบกับชีวิตประจำวัน แต่ผ้าอนามัยจัดอยู่ในสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ดังนั้นจึงไม่มีการเก็บภาษีโดยใช้หลักเกณฑ์ภาษีฟุ่มเฟือย และที่ผ่านมากรมสรรพสามิต ก็ไม่มีการไปตรวจจับสินค้าชนิดนี้หน้าโรงงานเพื่อคิดภาษีฟุ่มเฟือย

เช่นเดียวกับนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ทวิตเตอร์ @ DrNarumonP ยืนยันว่า กรมสรรพสามิต ไม่มีการเก็บภาษีผ้าอนามัยในอัตราภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยถึง 40%เพราะถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยไม่ได้ถูกระบุในพิกัดการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ดังนั้นภาษีผ้าอนามัยจึงจะถูกจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ตามราคาของสินค้าเหมือนสินค้าชนิดอื่น

"ผ้าอนามัย" เป็นสินค้าควบคุม 

ไทยพีบีเอสออนไลน์ ตรวจสอบพบว่า ผ้าอนามัย ถือเป็นหนึ่งใน 46 สินค้าควบคุมที่มีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเษกษา วันที่ 4 ก.ค.2562 เรื่องประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 53 พ.ศ.2562  โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 22 ม.ค.2562 กำหนดสินค้าควบคุม46 รายการ และบริการควบคุม 6 รายการ ไปแล้ว นั้น

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้จำเป็นจะต้องพิจารณาทบทวนการกำหนดสินค้าหรือบริการควบคุมให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่ายหรือการกำหนดเงื่อนไข และวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ

นอกจากนี้ยังต้องเป็นตามประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 ส.ค.2562 ว่าด้วยสอบประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 85 พ.ศ.2562 เรื่อง การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับผ้าอนามัย

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน