"ศรีนวล" ไม่พ้นจาก ส.ส.-มติ "อนาคตใหม่" ไม่ใช่กก.บริหาร-ส.ส.

"ศรีนวล" ไม่พ้นจาก ส.ส.-มติ "อนาคตใหม่" ไม่ใช่กก.บริหาร-ส.ส.

"ศรีนวล" ไม่พ้นจาก ส.ส.-มติ "อนาคตใหม่" ไม่ใช่กก.บริหาร-ส.ส.

รูปข่าว : "ศรีนวล" ไม่พ้นจาก ส.ส.-มติ "อนาคตใหม่" ไม่ใช่กก.บริหาร-ส.ส.

กกต.เชียงใหม่ ชี้แจง น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ ยังไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพของ ส.ส.และมีเวลาหาพรรคใหม่ภายใน 30 วัน หากที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ และ ส.ส.ในสังกัดมีมติขับออกจากพรรคในวันพรุ่งนี้ (17 ธ.ค.)

วันนี้ (16 ธ.ค.2562) นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงกรณีที่ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เขต 8 จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ส.ส.ที่ถูกขับออกจากสมาชิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 บัญญัติไว้ว่า "สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อ (9) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเช่นนี้ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน 30 วันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้น 30 วันดังกล่าว"

มติขับออกจากพรรคยังไม่ใช่มติ กก.บริหาร-ส.ส.ในสังกัด

ทั้งนี้ ต้องพิจารณาดูว่า 1. มติที่ประชุมวิสามัญของพรรคอนาคตใหม่วันนี้ ไม่ใช่มติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่ จึงต้องมีการประชุมอีกครั้งของกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมร่วมกัน จึงจะถือว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (9)

2. หากที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จึงจะถือว่า น.ส.ศรีนวล ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพพรรคอนาคตใหม่ ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พรรคอนาคตใหม่มีมติ ไม่เช่นนั้นจะขาดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, 3. จะไม่มีการคำนวณคะแนนแบบบัญชีรายชื่อใหม่ และ 4. จะไม่มีการเลือกตั้งใหม่ เว้นแต่ น.ส.ศรีนวล สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นไม่ทันตามกำหนด

กลับขึ้นด้านบน