ป.ป.ส.ตรวจระบบควบคุมแปลงปลูกกัญชาทำยา และระบบคัดกรองผู้ป่วยรับยา จ.สกลนคร

ป.ป.ส.ตรวจระบบควบคุมแปลงปลูกกัญชาทำยา และระบบคัดกรองผู้ป่วยรับยา จ.สกลนคร

ป.ป.ส.ตรวจระบบควบคุมแปลงปลูกกัญชาทำยา และระบบคัดกรองผู้ป่วยรับยา จ.สกลนคร

รูปข่าว : ป.ป.ส.ตรวจระบบควบคุมแปลงปลูกกัญชาทำยา และระบบคัดกรองผู้ป่วยรับยา จ.สกลนคร

ประชาชน กว่า 400 คน ขอรับนำ้มันกัญชาและยาตำรับที่ รพ. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ด้าน ป.ป.ส.ตรวจระบบควบคุมแปลงปลูก กัญชาที่ มทร.อีสาน วข.สกลนคร ชี้ได้มาตรฐานตามกำหนด

วันที่ 18 ธ.ค.62  นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ตรวจระบบการควบคุมดูแลการปลูกกัญชาทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อการศึกษา วิจัยและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย จำนวน 2,000 กก.

 

 

สภาพแสดล้อมภายนอกโรงเรือน มีรั้วรอบขอบชิด กำแพงรั้วสูงประมาณ 2 เมตร ระบบการเข้า-ออก รัดกุมแน่นหนา โดยการสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งจะบันทึกข้อมูลเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น โดยรอบรวมถึงพื้นที่ชั้นในติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกเหตุการณ์ตลอด24 ชั่วโมง ก่อนเข้าโรงเรือนปลูกปัญชาก็ยังต้องผ่านประตูอีกชั้นหนึ่ง

นายนิยม ระบุว่า ระบบการควบคุมมีมาตรฐานตามข้อกำหนด ไม่มีความกังวลเรื่องกัญชาจะออกนอกระบบ แต่กังวลหากอนาคตจะมีการผลิตยากัญชาในเชิงธุรกิจ อาจส่งผลให้กัญชาล้นตลาด ยากต่อการควบคุม พร้อมเสนอให้ รศ.ดร.โฆสิต ศรีภูธร รองอธิการบดี มทร.อีสาน วข.สกลนคร ต่อยอดศึกษาวิจัยสายพันธุ์กัญชาใหม่ ที่อาจจะสามารถควบคุมปริมาณสาร THC และ CBD ได้

 


รศ.ดร.โฆสิต กล่าวว่า ปัจจุบัน การศึกษาวิจัยกัญชาของคณะทำงาน เน้นเพิ่มคุณภาพกัญชา ในสายพันธุ์หางเสือและหางกระรอก
เพื่อให้ใช้ผลิตยาแพทย์แผนไทยได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ในฐานะต้นแบบการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทำยาตำรับเข้ากัญชา ยังได้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้หน่วยงานต่างๆที่สนใจเรื่องกัญชา มาโดยต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน เข้ามาศึกษาเยี่ยมงานวิจัยจำนวนมาก แต่ก็มีหลายรายที่ถอดใจเพราะการปลูกกัญชา ยากที่สุดคือขั้นตอนการดูแล ที่เริ่มตั้งแต่การปรุงดิน ควบคุมแสงแดด อุณหภูมิ โรงเรือน ตลอดจนการเติบโต เฝ้าระวังกัญชาข้ามเพศ เนื่องจากต้องใช้เพศเมียเท่านั้น ทั้งหมดนี้ต้องทำสม่ำเสมอ ตลอดเวลา ราว 6-7 เดือน ที่ครบระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต

ปัจจุบันแปลงปลูกกัญชาที่ มทร.อีสาน วข.สกลนคร เก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งใบและดอกได้รวมทั้งสิ้น 241.26 กก. แล้ว หลังการเก็บเกี่ยวจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามารับกัญชานำส่งโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
เพื่อผลิตยาตำรับเข้ากัญชาจ่ายแก่ผู้ป่วยผ่านคลินิกหางกระรอก

 

 

ขณะที่สถานที่ผลิตยาสมุนไพร ของโรงพยาบาล ขณะนี้ผลิตยาตำรับเข้ากัญชา ได้ 7 ตำรับ จากทั้งหมด 16 ตำรับยา แจกจ่ายให้ผู้ป่วยแล้ว 3 ตำรับ คือ ศุขไสยาศน์ ,ทำลายพระสุเมรุ,และน้ำมันกัญชา สูตร อ.เดชา ซึ่งแน่นอนว่า ประชาชนที่ต้องการรับยากัญชา จะต้องผ่านการคัดกรองจากแพทย์ ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมาที่นี่จำนวนมาก เพราะเป็นวถานพยาบาลนำร่องของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการผลิตและจ่ายยาตำรับเข้ากัญชา โดยมีผู้เข้ามาขอรับบริการยากัญชาแผนไทย 388 คน แต่ผ่านการคัดกรอง 120 คน เป็นกลุ่มผู้ป่วยนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร อัมพฤกษ์ อัมพาต และปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

ส่วนน้ำมันกัญชา สูตร อ.เดชา มีผู้ขอรับ 232 คน ผ่านการคัดกรอง 170 คน เป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับ ปวดเรื้อรัง มะเร็ง เบื่ออาหาร และพาร์กินสัน

กลับขึ้นด้านบน