อธิบดี คพ.แนะนิคมฯ เดียวกันไปด้วยกัน ลดปัญหาฝุ่นพิษจิ๋ว

อธิบดี คพ.แนะนิคมฯ เดียวกันไปด้วยกัน ลดปัญหาฝุ่นพิษจิ๋ว

อธิบดี คพ.แนะนิคมฯ เดียวกันไปด้วยกัน ลดปัญหาฝุ่นพิษจิ๋ว

รูปข่าว : อธิบดี คพ.แนะนิคมฯ เดียวกันไปด้วยกัน ลดปัญหาฝุ่นพิษจิ๋ว

กรมควบคุมมลพิษเสนอแนวทางลดฝุ่น PM 2.5 จากรถโดยสารไม่ประจำทาง แนะจัดระบบการเดินทางร่วมกันสำหรับคนทำงานที่อยู่ในนิคมเดียวกัน แต่ยังต้องแจ้งเตือนในระดับที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร หลังกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบ

วันนี้ (19 ธ.ค.2562) กรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยผลการศึกษา ระบุปัญหาฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร พบว่าร้อยละ 51 มาจากการขนส่งและการคมนาคม โดยรถกระบะ มีสัดส่วนการปล่อยมลพิษมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.3 รองลงมาคือรถบรรทุก 16.3 และร้อยละ 9.1 มาจากรถบัส

 

 

ส่วนข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์สะสมปี 2561 พบว่า มีจำนวนรถโดยสารไม่ประจำทางที่ใช้น้ำมันดีเซลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากถึง 19,838 คัน คิดเป็นร้อยละ 32 ของจำนวนรถโดยสารไม่ประจำทางที่ใช้น้ำมันดีเซลทั่วประเทศ

กรมควบคุมมลพิษ จึงได้จัดทำข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการลดฝุ่น PM2.5 จากรถโดยสารไม่ประจำทาง เช่น การดูแลบำรุงรักษาการใช้น้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 ส่งเสริมการใช้รถที่มีมลพิษต่ำ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล จัดระบบการเดินทางร่วมกันสำหรับคนทำงานที่อยู่ในนิคมเดียวกัน รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรถโดยสารไม่ประจำทาง

 

นิคมฯ เดียวกัน ไปด้วยกัน

ตัวแทนภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมหารือ เห็นว่า เป็นแนวคิดที่ดีและหลายมาตรการสามารถทำได้ทันที แต่การให้ใช้รถร่วมกันสำหรับโรงงานที่อยู่ในนิคมเดียวกัน อาจต้องอาศัยความร่วมมือจากบริษัทผู้ให้เช่ารถภาคเอกชน ที่มีการบริหารจัดการและมาตรฐานที่แตกต่างกัน

 

 

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า มาตรการที่เลือกใช้ช่วงเผชิญเหตุ มีการจัดลำดับความสำคัญจากข้อมูลที่มีการศึกษา และการร้องเรียนของประชาชน ส่วนมาตรการในระยะยาว เช่น การพัฒนาระบบโครงข่ายการคมคมให้เชื่อมต่อกัน ก็เป็นแผนในระยะยาวที่ให้ความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาทั้งมาตรฐานรถยนต์และน้ำมันรถยนต์ ซึ่งหลายมาตรการได้มีดำเนินการไปก่อนหน้านี้

รถขนส่งมวลชนจำนวน 3,005 คัน เปลี่ยนมาใช้น้ำมัน B20 และก๊าซธรรมชาติแล้ว ช่วยลดความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นต่ำกว่าร้อยละ 40 ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และยังมีแผนการตรวจวัดควันดำต่อเนื่องจนถึงเดือน ก.พ.63

ยังไม่ปรับเกณฑ์มาตรฐานค่าฝุ่น

สำหรับแผน “ปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ” หรือ Action Plan เพื่อแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ที่คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบไปเมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา จะมี 3 มาตรการหลัก ๆ คือ การยกระดับประสิทธิภาพการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ การป้องกันและลดมลพิษที่ต้นทาง และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการมลพิษ โดยเฉพาะการจัดการฝุ่นที่ต้นทางด้านการขนส่งและคมนาคมนั้น แผนปฏิบัติการมีการระบุไว้หลายแนวทาง

 

 

เช่น การปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน การควบคุมการนำเข้ารถเก่าเครื่องยนต์เก่า การเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้า การเพิ่มทางเลือกและสร้างโครงข่ายระบบคมนาคมปลอดมลพิษ การจำกัดรถเข้าเมือง รวมทั้งกำหนดมาตรฐานและควบคุมในการระบายมลพิษ

ส่วนการแจ้งเตือนปริมาณค่าฝุ่น อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า จำเป็นต้องแจ้งเตือนในระดับที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร และยืนยันว่า ได้มีการหารือกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่ตามแผนจะมีการปรับเกณฑ์ค่ามาตรฐานจาก 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตรเป็น 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร ในอนาคต ทั้งนี้ ต้องพิจารณาตามโครงสร้างพื้นฐานและสภาพสังคมด้วย

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันแรก คพ.ลดใช้รถส่วนตัวทุกพุธ แก้ปัญหาช่วงฝุ่นควัน

กทม.ฝุ่น PM2.5 ยังเกินมาตรฐาน สูงสุดริมถนนพหลโยธิน

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน