ตรวจฟรี! 1 หมื่นคน "ยีนแพ้ยาโรคเก๊าท์" เป็นของขวัญปีใหม่

ตรวจฟรี! 1 หมื่นคน "ยีนแพ้ยาโรคเก๊าท์" เป็นของขวัญปีใหม่

ตรวจฟรี! 1 หมื่นคน "ยีนแพ้ยาโรคเก๊าท์" เป็นของขวัญปีใหม่

รูปข่าว : ตรวจฟรี! 1 หมื่นคน "ยีนแพ้ยาโรคเก๊าท์" เป็นของขวัญปีใหม่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบของขวัญปีใหม่ 63 ให้บริการตรวจยีนแพ้ยาลดกรดยูริค Allopurinol เพื่อป้องกันผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรงในผู้ป่วยโรคเก๊าท์ ที่ยังไม่เคยได้รับยามาก่อน หรือเพิ่งได้รับยาลดกรดยูริคมาไม่เกิน 2 เดือน โดยตรวจฟรี 10,000 คน

วันนี้ (20 ธ.ค.2562) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กล่าวว่า ในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคเก๊าท์รายใหม่ที่ต้องใช้ยาอัลโลพูรินอลนับแสนคน ซึ่งยาอัลโลพูรินอล เป็นยาลดการสร้างกรดยูริค ใช้รักษาผู้ป่วยโรคเก๊าท์ สำหรับผู้ที่มียีน HLA-B*58:01 อัลลีล จะมีความเสี่ยงในการเกิดผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรง ได้มากกว่าคนที่ไม่มียีนนี้ 348 เท่าโดยคนไทยมียีนเสี่ยงนี้ได้ร้อยละ 15-20 แล้วแต่ภูมิภาค

ปัจจุบันการตรวจยีนแพ้ยา HLA-B*58:01 อัลลีล ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสิทธิกองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นการป้องกันผู้ป่วยเป็นโรคผื่นแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้เปิดให้บริการตรวจยีน HLA-B*5801 ในผู้ป่วยโรคเก๊าท์รายใหม่ก่อนเริ่มยาลดกรดยูริค หรือเริ่มยามาไม่เกิน 2 เดือน 10,000 คนฟรี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2563

โดยสามารถส่งตรวจได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้สถานบริการที่ต้องการ ส่งตัวอย่างตรวจสามารถทำหนังสือถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยระบุ “ขอส่งตัวอย่างตรวจเข้าโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2563 จากกระทรวงสาธารณสุขสู่ประชาชน” เพื่อขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าบริการการตรวจ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร.02-951-0000 ต่อ 98095-6 

สำหรับผื่นแพ้ยารุนแรง เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขเรื่องหนึ่งที่ต้องมีกระบวนการดูแลแก้ไข จากรายงานที่มีเข้ามาที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในช่วง 2-3 ปี มีผู้ป่วยที่มีผื่นแพ้ยารุนแรงชนิดที่มีการหลุดลอกของผิวหนัง หรือเกิดเป็นแผลพุพองทั่วร่างกายคล้ายไฟไหม้ และเกือบเสียชีวิต มากถึง 1,000-2,000 คนต่อปี

โดยยาที่เป็นสาเหตุต้นๆ คือ Allopurinol ซึ่งเป็นยาลดกรดยูริค และยา Carbamazepine ยากันชัก  ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคเก๊าท์รายใหม่ที่ต้องใช้ยา ยาอัลโลพูรินอล นับแสนคน
ภาพ:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาพ:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

แม้ว่าผู้ป่วยที่เกิดผื่นแพ้ยารุนแรงจะมีจำนวนไม่มาก แต่ต้องรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทุกข์ทรมานจากภาวะแทรกซ้อน บางรายตาบอด และเสียชีวิต หลังจากออกจากโรงพยาบาลยังคงต้องมีการรักษาดูแลรักษาต่อเนื่อง มีผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและ ผู้ใกล้ชิดที่ต้องดูแลเป็นอย่างมาก


ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม ได้พัฒนาวิธีการตรวจยีนแพ้ยา 3 ชนิด ได้แก่ ยีนแพ้ยากันชัก Carbamazepine ยีนแพ้ยาลดกรดยูริค Allopurinol และยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์ Abacavir โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ได้ประกาศเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจยีนกันชักแล้ว

ส่วนยีนแพ้ยาลดกรดยูริค และยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์ อยู่ระหว่างการพิจารณาสิทธิประโยชน์ ในปี 2562 ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้บริการตรวจยีนแพ้ยากันชักฟรีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่

 

กลับขึ้นด้านบน