ปีหน้าแล้งหนัก-เสี่ยงประปาเค็ม

ปีหน้าแล้งหนัก-เสี่ยงประปาเค็ม

ปีหน้าแล้งหนัก-เสี่ยงประปาเค็ม

รูปข่าว : ปีหน้าแล้งหนัก-เสี่ยงประปาเค็ม

กรมชลประทานคาดว่าไทยจะเผชิญภัยแล้งรุนแรงตั้งแต่เดือน ธ.ค.-พ.ค. ซ้ำรอยปี 2558-2559 ซึ่งอาจกระทบการผลิตน้ำประปาและมีปัญหาความเค็ม พร้อมขอความร่วมมือชาวนาลุ่มเจ้าพระยางดทำนาปรังทั้งหมด เพราะน้ำเหลือไม่มากพอ แต่ยังพบว่าลุ่มเจ้าพระยายังปลูกข้าวกว่า 1.1 ล้านไร่

วันนี้ (20 ธ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งสัปดาห์ ชาวนา ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ต้องพยายามทุกวิถีทางในการหาน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าวที่ใกล้แห้งตาย ด้วยการนำเครื่องสูบน้ำนับ 10 เครื่อง ไปติดตั้งบริเวณคลองสาธารณะ เพื่อระดมสูบน้ำตลอด 24 ชั่วโมง ส่งน้ำไปยังคลองสาขาเข้าสู่นาข้าว หลังข้าวที่ปลูกไว้กำลังขาดน้ำ และปัจจุบันลำคลองสาธารณะเหลือน้ำน้อยมาก จึงทำให้มีการตั้งกติการะหว่างชาวนาด้วยกันว่าหากชาวนากลุ่มใดสูบน้ำในปริมาณที่พอใช้แล้ว ต้องเก็บเครื่องสูบน้ำ และให้ชาวนากลุ่มอื่นมาสูบน้ำต่อไป เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำให้ทั่วถึง

 

ชาวนาตั้งกติกาผลัดกันสูบน้ำเข้านาข้าว

 

นายพงษ์กฤษ วงศ์คุรุ ชาวนา ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีชาวนาในพื้นที่ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ที่ต้องการน้ำมากกว่า 1,000 ไร่ ที่ต้องระดมสูบทอยน้ำเข้าพื้นที่ โดยมีกติการะหว่างชาวนาด้วยกันว่าหากชาวนากลุ่มใดสูบน้ำในปริมาณที่พอใช้แล้วต้องเก็บเครื่องสูบน้ำ และให้ชาวนากลุ่มอื่นมาสูบน้ำต่อไป เพื่อแก้ปัญหาข้าวขาดน้ำจากภัยแล้ง

เร่งผันน้ำเจ้าพระยาไปคลองชัยนาทฯ

 

ขณะที่สำนักงานชลประทานมโนรมย์ เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้อุปโภคบริโภคในพื้นที่ จ.ลพบุรี โดยเฉพาะน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระลดลงอย่างรวดเร็วกว่าปี 2558 ส่งผลให้ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสักได้

มีน้ำพออุปโภคบริโภค-รักษาระบบนิเวศ

ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ขณะนี้ 4 เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 4,636 ล้านลูกบาศก์เมตร มีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้น และขอความร่วมมืองดทำนาปรังทั้งลุ่มเจ้าพระยา เพราะอาจกระทบน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ แต่จากข้อมูลสรุปสถานการณ์และการเฝ้าระวัง กรมชลประทานพบว่ามีชาวนาปลูกข้าวไปแล้ว กว่า 1.1 ล้านไร่ในลุ่มเจ้าพระยา

ผันน้ำจากแม่กลองมาช่วยแก้ความเค็ม

 

 

จากสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาที่มีน้อยอยู่แล้วในเวลานี้ยังมีผลต่อการดันน้ำเค็มออกสู่ทะเลได้ไม่มาก เพราะช่วงนี้น้ำทะเลก็หนุนสูงทำให้คุณภาพน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา สถานีสูบน้ำดิบประปาสำแลใน จ.ปทุมธานี ที่เป็นแหล่งสูบน้ำดิบเพื่อผลิตประปาให้คนกรุงเทพฯ สูงกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังที่ 0.25 กรัมต่อลิตร แต่กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาความเค็ม โดยการผันน้ำบางส่วนจากแม่น้ำแม่กลองมายังแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว

"ไทย" เสี่ยงเกิดภัยแล้งซ้ำรอยปี 58-59

เสรี ศุภราทิตย์

เสรี ศุภราทิตย์

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ประเทศไทยมีโอกาสเสี่ยงเกิดภัยแล้งคล้ายปี 2558 และปี 2559 ที่เคยแล้งขาดน้ำมาแล้ว ขณะที่การคาดการณ์ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2562 ไปถึงเดือน พ.ค.2563 ปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติ ร้อยละ 5-10 ส่วนการคาดการณ์ครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือน พ.ค.2563 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการณ์ลานีญา หรือน้ำมาก ซึ่งมีโอกาสเกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัดไปจนถึงปี 2564

 

กลับขึ้นด้านบน