จัดทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ช่วยชาวนาอุบลฯ ที่ประสบอุทกภัย

จัดทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ช่วยชาวนาอุบลฯ ที่ประสบอุทกภัย

จัดทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ช่วยชาวนาอุบลฯ ที่ประสบอุทกภัย

รูปข่าว : จัดทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ช่วยชาวนาอุบลฯ ที่ประสบอุทกภัย

เครือข่ายเกษตรกรระดมเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ช่วยชาวนา จ.อุบลราชธานี หลังประสบอุทกภัย หวังสานต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น และช่วยชาวนาเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ (20 ธ.ค.2562) นายศักดิ์สิทธิ์ บุญญะบาล ประธานคณะผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ช่วยน้ำท่วมอุบลราชธานี ปี 2562 ระบุว่า อุทกภัยครั้งใหญ่ จ.บลราชธานี เมื่อช่วงเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายให้กับนาข้าวหลายพื้นที่ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยและเครือข่ายเกษตรกรจากทั่วประเทศ จึงร่วมกันทอดผ้าป่าระดมเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือชาวนาในจังหวัด

 

 

จนถึงขณะนี้ สามารถรวบรวมเมล็ดพันธุ์จากเครือข่ายเกษตรกรทั่วทั้งประเทศได้ทั้งหมด 31 ตัน โดยร้อยละ 90 เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ แจกจ่ายให้แก่ชาวนาไปแล้วกว่า 1,000 คน คาดว่าชาวนาชุดแรกจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในเดือน ม.ค. ส่วนชุดที่ 2 จะเก็บเกี่ยวได้เดือน มี.ค. นอกจากนี้จะมีการแบ่งเมล็ดพันธุ์บางส่วนเก็บไว้ในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ก่อนจะแจกจ่ายให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป และเก็บอนุรักษ์ไว้บางส่วนโดยเฉพาะพันธุ์พื้นถิ่น

 

 

ทั้งนี้ แม้จะมีการระดมเมล็ดพันธุ์ได้จำนวนมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ซึ่งคาดว่าฤดูกาลทำนาปีในช่วงเดือน เม.ย. 2563 ชาวนาอุบลฯ จะยังเผชิญสภาวะขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูก โดยเครือข่ายฯ วางแผนการแก้ปัญหานี้โดยการสานต่อโครงการทอดผ้าป่าผ่านการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืชท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับชาวนาในการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้สามารถดำรงชีวิตในอาชีพนี้ได้โดยไม่สูญเสียเมล็ดพันธุ์

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน