สั่งดูแลแรงงานกระทุ่มแบนถูกเลิกจ้างเกือบ 1 พันคนก่อนสิ้นปี

สั่งดูแลแรงงานกระทุ่มแบนถูกเลิกจ้างเกือบ 1 พันคนก่อนสิ้นปี

สั่งดูแลแรงงานกระทุ่มแบนถูกเลิกจ้างเกือบ 1 พันคนก่อนสิ้นปี

รูปข่าว : สั่งดูแลแรงงานกระทุ่มแบนถูกเลิกจ้างเกือบ 1 พันคนก่อนสิ้นปี

โรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ย่านกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เลิกจ้างกระทันหันก่อนสิ้นปี แต่ยอมจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายประกันสังคม ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เร่งทำความทำเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์

วันนี้ (24 ธ.ค.2562) จากเหตุการณ์โรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ย่านกระทุ่มแบน ประกาศปิดกิจการไม่แจ้งล่วงหน้าให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.2562 ส่งผลให้ต้องจ่ายเงินชดเชยลูกจ้างกว่า 114 ล้านบาท กระทรวงแรงงาน สั่งการให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) เข้าดูแลตรวจสอบข้อเท็จจริง

 

 

 

นางสุจิต กิ่งเกล้า หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2562 ที่ บริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด พบว่า กำลังจัดคิวจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง 999 คน จึงได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ให้ลูกจ้างผู้ประกันตนทราบว่า สำนักงานประกันสังคมยังคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน ผู้ประกันตนสามารถเข้าใช้บริการโรงพยาบาลตามสิทธิ์ในกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ และใช้สิทธิกรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต ทั้งยังได้แนะนำการขอรับเงินว่างงาน ดังนี้

  • ผู้ที่จะขอรับเงินว่างงานจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน
  • การขึ้นทะเบียนว่างงาน ให้ไปดำเนินการที่สำนักงานจัดหางานในเขตพื้นที่ที่สะดวก หรือขึ้นทะเบียนด้วยตนเองที่ https://empui.doe.go.th
  • ต้องขึ้นทะเบียนว่างงาน ตามข้อ 2 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกจากงาน
  • ให้นำส่งแบบขอรับสิทธิประโยชน์ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาหน้าบัญชีธนาคารออมทรัพย์ ให้แก่สำนักงานประกันสังคม
  • กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างไม่เกิน 180 วัน
  • ผู้ขอรับเงินว่างงานต้องรายงานตัวเดือนละหนึ่งครั้งตามใบนัดรายงานตัวที่ได้จากการขึ้นทะเบียนว่างงาน
  • สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันที่รายงานตัว

นางสุจิตกล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า เดิมบริษัทมีลูกจ้างพันหนึ่งกว่าคน แต่เนื่องจากบริษัทมีโครงการร่วมใจจาก โดยมีการจ่ายค่าชดเชยทำให้บริษัทเหลือพนักงานเพียง 999 คน และประวัติการนำส่งเงินสมทบต่อสำนักงานประกันสังคมนั้นถูกต้องไม่มีหนี้สมทบค้างชำระแต่อย่างใด

 


จากนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ยังเดินทางต่อไปยังสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย ซึ่งตั้งอยู่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อชี้แจงสิทธิ์ให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน ปรากฏว่าลูกจ้างส่วนใหญ่ติดใจในเรื่องการเลิกจ้างโดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานได้ชี้แจงกับลูกจ้างและสหภาพแรงงานว่า นายจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

กลับขึ้นด้านบน