สำรวจ 43 ถนนอันตราย! จุดเสี่ยง-ทางโค้ง-อย่าขับเร็ว-ระวังหลับใน

สำรวจ 43 ถนนอันตราย! จุดเสี่ยง-ทางโค้ง-อย่าขับเร็ว-ระวังหลับใน

สำรวจ 43 ถนนอันตราย! จุดเสี่ยง-ทางโค้ง-อย่าขับเร็ว-ระวังหลับใน

รูปข่าว : สำรวจ 43 ถนนอันตราย! จุดเสี่ยง-ทางโค้ง-อย่าขับเร็ว-ระวังหลับใน

กรมทางหลวง เฝ้าระวังพิเศษ 43 เส้นทางที่มีความเสี่ยงเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมจัดจุดบริการให้ประชาชนแวะพักก่อนเดินทางต่อ

วันนี้ (25 ธ.ค.2562) นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมีมาตรการด้านการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ซึ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุเพื่อวางแผนป้องกัน ลดอุบัติเหตุ แก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย ปิดจุดกลับรถทางร่วมทางแยก บูรณาการร่วมบริหารการจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟ ซึ่งปีนี้มีจุดที่ต้องเฝ้าระวังจำนวน 43 สายทาง 53 แห่ง ดังนี้

จุดเสี่ยงที่เกิดจากขับเร็ว/มีกิจกรรม 2 ข้างทาง 19 สายทาง 24 แห่ง 

1. ทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่ – ปากทางท่าลี่ กม.ต้น 25+000 กม.ท้าย 30+000 จ.เชียงใหม่
2. ทางหลวงหมายเลข 11 อุโมงค์ – กองบิน 41 กม.ต้น 550+000 กม.ท้าย 555+000 จ.เชียงใหม่
3. ทางหลวงหมายเลข 11 ภาคเหนือ – ขุนตานกม.ต้น 475+000 กม.ท้าย 480+000 จ.เชียงใหม่
4. ทางหลวงหมายเลข 1 พาน – สันทรายหลวง กม.ต้น 915+000 กม.ท้าย 920+000 จ.เชียงราย
5. ทางหลวงหมายเลข 1021 แม่ต๋ำ – บ้านใหม่ กม.ต้น 15+000 กม.ท้าย 20+000 จ.พะเยา
6. ทางหลวงหมายเลข 22 กุรุคุ – นครพนม กม.ต้น 235+000 กม.ท้าย 240+000 จ.นครพนม
7. ทางหลวงหมายเลข 212 ย้อมพัฒนา – นาโพธิ์ กม.ต้น 420+000 กม.ท้าย 425+000 จ.มุกดาหาร
8. ทางหลวงหมายเลข 12 กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) – แม่ละเมา กม.ต้น 5+000 กม.ท้าย 10+000 จ.ตาก
9. ทางหลวงหมายเลข 2 โนนสะอาด – อุดรธานี กม.ต้น 440+000 กม.ท้าย 445+000 จ.อุดรธานี
10. ทางหลวงหมายเลข 221 แยกการช่าง – เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.ต้น 60+000 กม.ท้าย 65+000 จ.ศรีสะเกษ
11. ทางหลวงหมายเลข 2 สระบุรี – ตาลเดี่ยว กม.ต้น 0+000 กม.ท้าย 5+000 จ.สระบุรี
12. ทางหลวงหมายเลข 3188 ท่าเยี่ยม – ขอนหอมกม.ต้น 0+000 กม.ท้าย 5+000 จ.สระบุรี


13. ทางหลวงหมายเลข 321 ตอนแจง – สุพรรณบุรี กม.ต้น 100+000 กม.ท้าย 105+000 จ.สุพรรณบุรี
14. ทางหลวงหมายเลข 305 ต่างระดับรังสิต – วัดนาบุญ กม.ต้น 0+000 กม.ท้าย 5+000 จ.ปทุมธานี
15. ทางหลวงหมายเลข 303 ราษฎร์บูรณะ – พระสมุทรเจดีย์ กม.ต้น 10+000 กม.ท้าย 20+000 จ.สมุทรปราการ
16. ทางหลวงหมายเลข 35 แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่ง –นาโคก กม.ต้น 25+000 กม.ท้าย 35+000 จ.สมุทรสาคร
17. ทางหลวงหมายเลข 3091 อ้อมน้อย – สมุทรสาคร กม.ต้น 15+000 กม.ท้าย20+000 จ.สมุทรสาคร
18. ทางหลวงหมายเลข 4 สระพระ – ห้วยทรายใต้ กม.ต้น 200+000 กม.ท้าย 205+000 จ.เพชรบุรี
19. หลวงหมายเลข 4 คลองจีจาง – หลุมดิน กม.ต้น 95+000 กม.ท้าย 100+000 จ.ราชบุรี
20. ทางหลวงหมายเลข 35 นาโคก – แพรกหนามแดง กม.ต้น 60+000 กม.ท้าย 65+000 จ.สมุทรสงคราม
21. ทางหลวงหมายเลข 41 สวนสมบูรณ์ – เกาะมุกข์ กม.ต้น 110+000 กม.ท้าย 115+000 จ.สุราษฎร์ธานี
22. ทางหลวงหมายเลข 4 ตลาดเก่า – คลองท่อม กม.ต้น 975+000 กม.ท้าย 980+000 จ.กระบี่
23. ทางหลวงหมายเลข 402 หมากปรก – เมืองภูเก็ตกม.ต้น 30+000 กม.ท้าย 35+000 จ.ภูเก็ต
24. ทางหลวงหมายเลข 43 นาหม่อม – จะนะ กม.ต้น 20+000 กม.ท้าย 30+000 จ.สงขลา

จุดเสี่ยงที่เกิดจากขับเร็วทางโค้ง 6 สายทาง 6 แห่ง

1. ทางหลวงหมายเลข 101 หนองห้า – สวนป่า กม.ต้น 270+000 กม.ท้าย 275+000 จ.แพร่
2. ทางหลวงหมายเลข 1090 แม่สอด – ห้วยน้ำริน กม.ต้น 30+000 กม.ท้าย 35+000 จ.ตาก
3. ทางหลวงหมายเลข 2 มวกเหล็ก – บ่อทอง กม.ต้น 50+000 กม.ท้าย 55+000 จ.นครราชสีมา
4. หมายเลขทางหลวง 340 สุพรรณบุรี – ศรีประจันต์ กม.ต้น 90+000 กม.ท้าย 95+000 จ.สุพรรณบุรี
5. ทางหลวงหมายเลข 41 ควบคุม เกาะมุกข์ – ควนรา กม.ต้น 130+000 กม.ท้าย 135+000 จ.นครศรีธรรมราช
6. ทางหลวงหมายเลข 406 ปากจ่า – ค่ายรวมมิตร กม.ต้น 35+000 กม.ท้าย 40+000 จ.สตูล

เตือนข้ามฝั่ง (เกาะสี) 5 สายทาง 5 แห่ง

1. ทางหลวงหมายเลข105 แม่สอด – ห้วยบง กม.ต้น 5+000 กม.ท้าย 10+000 จ.ตาก
2. ทางหลวงหมายเลข 208 ท่าพระ – หนองสระพัง กม.ต้น 0+000 กม.ท้าย 5+000 จ.ขอนแก่น
3. ทางหลวงหมายเลข 206 ตลาดแค – วังหิน กม.ต้น 5+000 กม.ท้าย 10+000 จ.นครราชสีมา
4. ทางหลวงหมายเลข 3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน กม.ต้น 5+000 กม.ท้าย 10+000 จ.พระนครศรีอยุธยา
5. ทางหลวงหมายเลข 4034 ปากน้ำกระบี่ – เขาทอง กม.ต้น 5+000 กม.ท้าย 10+000 จ.กระบี่

จุดเสี่ยงที่เกิดจากโค้งลาดชัน 8 สายทาง 9 แห่ง

1. ทางหลวงหมายเลข 1095 กิ่วคอหมา – แม่นะ กม.ต้น 75+000 กม.ท้าย 80+000 จ.เชียงใหม่
2. ทางหลวงหมายเลข 1020 โป่งเกลือ – บ้านปล้อง กม.ต้น 35+000 กม.ท้าย 40+000 จ.เชียงราย
3. ทางหลวงหมายเลข 11 ปางเคาะ – ปางมะโอ กม.ต้น 415+000 กม.ท้าย 420+000 จ.แพร่
4. ทางหลวงหมายเลข 213 สร้างค้อ – สกลนคร กม.ต้น 155+000 กม.ท้าย 160+000 จ.สกลนคร
5. ทางหลวงหมายเลข 11 บึงหลัก – หนองน้ำเขียว กม.ต้น 350+000 กม.ท้าย 355+000 จ.อุตรดิตถ์
6. ทางหลวงหมายเลข 21 หนองบง – ภูสวรรค์ กม.ต้น385+000 กม.ท้าย 390+000 จ.เลย
7. ทางหลวงหมายเลข 4 ตรัง – เขาพับผ้า กม.ต้น 1120+000 กม.ท้าย 1125+000 จ.ตรัง
8. ทางหลวงหมายเลข 4028 ห้าแยกฉลอง – กะรน กม.ต้น 0+000 กม.ท้าย 5+000 จ.ภูเก็ต
9. ทางหลวงหมายเลข 4029 กะทู้ – ป่าตอง กม.ต้น 0+000 กม.ท้าย 5+000 จ.ภูเก็ต

จุดเสี่ยงที่เกิดจากหลับใน 5 สายทาง 9 แห่ง

1. ทางหลวงหมายเลข 1 วังม่วง – แม่เชียงรายบน กม.ต้น 536+000 กม.ท้าย 541+000 จ.ตาก
2. ทางหลวงหมายเลข 340 สาลี – สุพรรณบุรี กม.ต้น 49+500 กม.ท้าย 51+500 จ.สุพรรณบุรี
3. ทางหลวงหมายเลข 1 ประตูพระอินทร์ – หนองแค กม.ต้น 70+000 กม.ท้าย 73+000 จ.พระนครศรีอยุธยา
4. ทางหลวงหมายเลข 4 วังยาว – หนองหมู กม.ต้น 265+000 กม.ท้าย 269+000 จ.ประจวบคีรีขันธ์
5. ทางหลวงหมายเลข 4 หนองหมู – ห้วยยาง กม.ต้น 298+000 กม.ท้าย 303+000 จ.ประจวบคีรีขันธ์
6. ทางหลวงหมายเลข 37 วังโบสถ์ – ปราณบุรี กม.ต้น 33+500 กม.ท้าย 35+500 จ.ประจวบคีรีขันธ์
7. ทางหลวงหมายเลข 4 นาโหนด – ห้วยทราย กม.ต้น 1191 + 500 กม.ท้าย 1193+ จ.พัทลุง
8. ทางหลวงหมายเลข 4 ห้วยทราย – พรุพ้อ กม.ต้น 1216+5000 กม.ท้าย 1218 +500 จ.พัทลุง
9. ทางหลวงหมายเลข 7 บางปะกง – หนองรี กม.ต้น 51+500 กม.ท้าย 53+500 ถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7

อธิบดีกรมทางหลวง ยังกล่าวอีกว่า จุดที่ต้องเฝ้าระวังจำนวน 43 สายทาง 53 แห่งนี้ ได้ดำเนินการแก้ไขและป้องกันจุดเสียงต่างๆ ทั้งติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ติดตั้ง Barrier น้ำและกรวยยาง ช่วงทางโค้งหรือจุดที่มีความเสี่ยง จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และรถสำหรับตรวจสอบจุดเฝ้าระวัง บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควบคุมความเร็วจุดเฝ้าระวัง

นอกจากนี้กรมทางหลวงยังเปิดให้พักที่จุดบริการกรมทางหลวง ซึ่งตั้งอยู่บนสายทาง เนื่องจากมีความพร้อมรองรับทั้งที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องดื่ม รวมถึงข้อแนะนำต่างๆ อย่างไรก็ตามกรมทางหลวงขอให้ประชาชนศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารแต่พอดี รวมทั้งหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอให้เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากมีปัญหาในการเดินทางสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วน กรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กลับขึ้นด้านบน