ม.กรุงเทพ คว้ารางวัลเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่นปี 62

ม.กรุงเทพ คว้ารางวัลเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่นปี 62

ม.กรุงเทพ คว้ารางวัลเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่นปี 62

รูปข่าว : ม.กรุงเทพ คว้ารางวัลเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่นปี 62

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ประกาศผลการประกวดเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 เว็บไซต์ baankluayonline.co จาก ม.กรุงเทพ รับรางวัลดีเด่น sunandhanews.com จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา และ suemuanchonnews.com จาก ม.มหาสารคาม รับรางวัลชมเชย

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2562 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ประกาศผลการประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้จัดทำเว็บไซต์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณโดยมีแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาดสำหรับเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม โดยสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนในการจัดงานและรางวัลจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ในปีนี้มีการส่งผลงานเข้าประกวด 5 เว็บไซต์จาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง Website : www.ramintouch.com

2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Website : https://suemuanchonnews.com/

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Website : www.sunandhanews.com

4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Website : www.baankluayonline.co

5. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Website : https://samutprakantravel.wordpress.com/

สำหรับผลการตัดสิน ประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 นี้ คณะกรรมกาารพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีเว็บไซต์ใด สมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยม แต่ให้มีเว็บไซต์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น 1 รางวัลและรางวัลชมเชย 2 รางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลดีเด่น 1 รางวัลได้แก่

1. Website : www.baankluayonline.co จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รางวัชมเชย 2 รางวัล ได้แก่

1. Website : www.sunandhanews.com จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. Website : https://suemuanchonnews.com จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลับขึ้นด้านบน