กองทัพบกมอบบ้าน 40 หลังแก่ผู้ยากไร้ชุมชนคลองเตย

กองทัพบกมอบบ้าน 40 หลังแก่ผู้ยากไร้ชุมชนคลองเตย

กองทัพบกมอบบ้าน 40 หลังแก่ผู้ยากไร้ชุมชนคลองเตย

รูปข่าว : กองทัพบกมอบบ้าน 40 หลังแก่ผู้ยากไร้ชุมชนคลองเตย

กองทัพบกพร้อมภาครัฐเอกชน มอบบ้านพัก 40 หลัง ภายในชุมชนพัฒนาล็อค 4-5-6 เขตคลองเตย กทม. ตามโครงการซ่อมแซ่มที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในชุมชนแออัดใน กทม. และ 25 จังหวัดภาคกลาง

วันที่ 26 ธ.ค.2562 พล.ต.รังษี กิตติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 และ นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผอ.เขตคลองเตย กล่าวถึงความคืบหน้าการมอบบ้านพัก 40 หลัง ภายในชุมชนพัฒนาล็อค 4-5-6 เขตคลองเตย กทม. หลังทหารจากกองพลพัฒนาที่ 1 กองทัพภาคที่ 1 นำกำลังพลเข้ามาสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการซ่อมแซ่มที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานครและ 25 จังหวัดภาคกลาง

 


โดยบ้านทุกหลังมีแบบแปลนเหมือนกัน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อาศัยและมอบสวนหย่อมในชุมชนใหม่ คาดว่าบ้านจะแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบได้ในวันที่ 31 ธ.ค.2562 ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวชุมชนคลองเตย  พร้อมตรวจเยี่ยมบ้านของประชาชนที่ได้รับการส่งมอบในชุมชน

 


น.ส.พัชราภรณ์ อมรพรหม ชาวชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6 ผู้ได้บ้านหลังใหม่เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจปลาบปลื้มซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมส่งมอบบ้านพักเฟส 2 ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีบ้านเป็นของตัวเอง เพราะครอบครัวมีรายได้น้อย จะมีบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นไปได้ยาก ก่อนหน้านี้อยู่อาศัยกับครอบครัวในบ้านหลังเดิม ซึ่งมีสภาพแออัดคับแคบ สภาพแวดล้อมในชุมชนก็ไม่ค่อยปลอดภัย

 
สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 25 จังหวัดภาคกลาง ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ตลอดจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนแออัด

กลับขึ้นด้านบน