รฟท.จัดขบวนรถปกติ-รถเสริม ส่งผู้โดยสารกลับบ้านปลอดภัย

รฟท.จัดขบวนรถปกติ-รถเสริม ส่งผู้โดยสารกลับบ้านปลอดภัย

รฟท.จัดขบวนรถปกติ-รถเสริม ส่งผู้โดยสารกลับบ้านปลอดภัย

รูปข่าว : รฟท.จัดขบวนรถปกติ-รถเสริม ส่งผู้โดยสารกลับบ้านปลอดภัย

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) คาดการณ์ว่าวันนี้ (27 ธ.ค.) จะมีผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพฯ มากที่สุด จึงได้เตรียมแผนรองรับจัดขบวนรถปกติ 244 ขบวน รถเสริมอีก 8 ขบวน มั่นใจไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

วันนี้ (27 ธ.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟฯ เตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับภูมิลําเนาในวันนี้ (27 ธ.ค.) ทั้งด้านขบวนรถ ความปลอดภัย และพนักงาน เพื่ออํานวยความสะดวกตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.2562 ถึงวันที่ 6 ม.ค.2563 ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วภูมิภาค

สำหรับวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพฯ มากที่สุด โดยเฉพาะที่สถานีรถไฟ กรุงเทพ (หัวลําโพง) เริ่มจากขบวนรถทางไกลในช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็น ซึ่งจะเป็นช่วงที่การเดินทางหนาแน่น เพราะจะมีผู้โดยสารทยอยเดินทางมาถึงสถานีกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเดินทางกับขบวนรถที่ออกจากสถานีกรุงเทพในช่วงเย็น จนถึงขบวนรถเที่ยวสุดท้าย จำนวน 55 ขบวน และขบวนรถเสริมพิเศษ 3 ขบวน ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายเหนือ โดยจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 100,000 คน ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอน

 

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง มีแผนปฏิบัติการของทุกหน่วย เพื่อประสานงานด้านความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร พร้อมประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น อบต. อปพร. เพิ่มเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครประจําตามจุดตัดถนนเสมอระดับทางรถไฟ โดยเฉพาะทางผ่านที่เห็นว่ามีความเสี่ยง หรือมีสถิติอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขณะเดียวกันการรถไฟฯ ยังแจกข้าวหอมดอกมะลิ 105 ในกิจกรรมรถไฟ ส่งความสุขเดินทางกลับบ้านปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร เพื่อมอบให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการ ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูล ข้อเสนอแนะ แจ้งเหตุ ได้ที่สายด่วนศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กลับขึ้นด้านบน