เผยคดีเมาขับถูกจับคุมประพฤติ 4 วัน เกือบ 5,000 คดี

เผยคดีเมาขับถูกจับคุมประพฤติ 4 วัน เกือบ 5,000 คดี

เผยคดีเมาขับถูกจับคุมประพฤติ 4 วัน เกือบ 5,000 คดี

รูปข่าว : เผยคดีเมาขับถูกจับคุมประพฤติ 4 วัน เกือบ 5,000 คดี

กรมคุมประพฤติเผยคดีศาลสั่งคุมความประพฤติ 4 วัน กว่า 5,000 คดี คดีเมาขับเพิ่มขึ้นจากปีใหม่ 2562 ถึง 1,705 คดี กรุงเทพฯ ยังครองแชมป์

วันนี้ (31 ธ.ค.2562) กรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ รวม 4 วัน เกือบ 5,000 คดี คดีเมาขับเพิ่มขึ้นจากปีใหม่ 2562 ถึง 1,705 คดี กรุงเทพฯ ยังมากที่สุด ส่วนจังหวัดภาคอีสาน 8 จังหวัด

 

 

สำหรับยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ 4 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ระหว่างวันที่ 27-30 ธ.ค.2562 มีจำนวน 5,008 คดี จำแนกเป็น
คดีขับรถขณะเมาสุรา 4,856 คดี
คดีขับเสพ 139 คดี
คดีขับซิ่ง/ แข่งรถ 1 คดี
คดีขับรถประมาท 12 คดี

 

 

เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ สะสม 4 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา ปี พ.ศ.2562 จำนวน 3,151 คดี กับปี พ.ศ.2563 จำนวน 4,856 คดี เพิ่มขึ้นถึง 1,705 คดี คิดเป็นร้อยละ 54.11

จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด ยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร คดีสูงถึง 306 คดี ในขณะที่ภาคอีสาน มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด มากถึง 8 จังหวัด จาก 10 ลำดับแรก ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ นครพนม กาฬสินธุ์ และสุรินทร์

 

 

นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติยังตรวจสอบประวัติการกระทำผิดในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 1,835 คดี พบมีผู้กระทำผิดซ้ำ 63 คดี

อย่างไรก็ตาม กรมคุมประพฤติได้เน้นย้ำสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โดยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ทั้งถนนสายหลักและสายรอง 152 จุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประชาชน และเครือข่ายในพื้นที่ 967 คน พร้อมทั้งได้จัดให้มีการทำงานบริการสังคมโดยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติแจกน้ำดื่ม กาแฟและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรบนท้องถนน

กลับขึ้นด้านบน