“ชวน” ระบุ แก้รธน.ควรเชิญทุกฝ่ายหารือ

“ชวน” ระบุ แก้รธน.ควรเชิญทุกฝ่ายหารือ

“ชวน” ระบุ แก้รธน.ควรเชิญทุกฝ่ายหารือ

รูปข่าว : “ชวน” ระบุ แก้รธน.ควรเชิญทุกฝ่ายหารือ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยังระบุไม่เห็นด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็น สว.โดยตำแหน่ง ยันไม่ถูกหลักประชาธิปไตย

วันนี้ ( 31 ธ.ค.2562) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ส่วนตัวเป็นคนหนึ่งที่ไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะมีความเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่าในอดีต แต่การเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรรับฟังทุกฝ่ายรวมทั้งวุฒิสภาด้วย เพราะถ้ามุ่งไปที่บทบาทวุฒิสภาเพียงฝ่ายเดียวต้องมีบางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน แต่หลักการการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีการเชิญฝ่ายวุฒิสภามาด้วยเพื่อเป้าหมายประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง

นายชวน ยังกล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้อยากให้ทุกฝ่ายเห็นด้วย และได้หารือว่าจะปรับให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆ หรือเอาบางส่วนออกไป เช่น การบรรจุให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องเป็น ส.ว. ส่วนตัวมองว่าโดยหลักไม่เคยมีการระบุว่า ส.ว.โดยตำแหน่งเช่นนี้ เพราะถ้าจะเลือกคนเข้ามาก็ควรเป็นระบบอื่น ส่วนตัวไม่ได้ว่าตำแหน่งนี้ แต่ในทางประชาธิปไตยไม่ควรไปกำหนดให้ทำเช่นนั้น

ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯจะพิจารณา ขออย่าไปคิดเรื่องล้มรัฐธรรมนูญ แต่ควรคิดว่ามาร่วมมือกันเพื่อให้รัฐธรรมนูญมีประสิทธิภาพและมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น พร้อมเชื่อว่าเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญมาจากหลายฝ่าย ก็น่าจะได้คุยกันจริงในเรื่องนี้โดยมีเป้าหมายว่าเราปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คุยให้เข้าใจกันและกำหนดไว้ในกฎหมายต่อไป

กลับขึ้นด้านบน