พระราชทาน "ปฏิทินหลวง" ครั้งแรกในรัชกาลที่ 10

พระราชทาน "ปฏิทินหลวง" ครั้งแรกในรัชกาลที่ 10

พระราชทาน "ปฏิทินหลวง" ครั้งแรกในรัชกาลที่ 10

รูปข่าว : พระราชทาน "ปฏิทินหลวง" ครั้งแรกในรัชกาลที่ 10

"ในหลวง" พระราชทานปฏิทินหลวงแก่ประชาชนที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 จำนวน 60,000 ชุด เป็นครั้งแรกในรัชกาลที่ 10 พสกนิกรปลื้มปิติ จะเก็บรักษาไว้อย่างดี

วานนี้ (1 ม.ค.2563) เนื่องในวันปีใหม่ 2563 สำนักพระราชวัง เปิดพระบรมมหาราชวัง ให้ประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่เวลา 09.00- 17.00 น. โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 เล่มแรกในรัชกาล จำนวน 60,000 เล่ม โดยเป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธย วปร ระบุข้อความ “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

ด้านในของปฏิทินหลวง ระบุว่า “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 อธิกวาร อธิกสุรทิน เป็นปีที่ 5 ในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินธร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัตนโกสินทร์ 238 “

 

รวมทั้งเนื้อหามีทั้งหมด 21 หัวข้อ อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย ประกาศสงกรานต์ วันกำหนดการ การชัก และประดับธงชาติในวันสำคัญ วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศ์ และวันสำคัญของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีจีน เป็นต้น

นายสมศักดิ์ โรจน์เอกจิตต์ พนักงานราชการกรมป่าไม้ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับพระราชทานปฏิทินหลวง หลังจากมีโอกาสได้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะเก็บรักษาไว้อย่างดี เก็บไว้ให้ครอบครัวได้ดู

ถือเป็นของมงคลที่เราได้รับในวันขึ้นปีใหม่ ทำให้กำลังใจในการทำงานต่อไป โดยจะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี 

 

 

กลับขึ้นด้านบน