ปัญหาฝุ่นละอองจากการถมดินปรับพื้นที่ เขตบึงกุ่ม กทม.

ปัญหาฝุ่นละอองจากการถมดินปรับพื้นที่ เขตบึงกุ่ม กทม.

ปัญหาฝุ่นละอองจากการถมดินปรับพื้นที่ เขตบึงกุ่ม กทม.

รูปข่าว : ปัญหาฝุ่นละอองจากการถมดินปรับพื้นที่ เขตบึงกุ่ม กทม.

ชาวชุมชนศรีนครพัฒนา เขตบึงกุ่ม กทม. เดือดร้อนจากฝุ่นละอองและมลภาวะทางอากาศจากการถมดินปรับพื้นที่ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แม้ว่าสำนักงานเขตบึงกุ่มจะแจ้งให้ทางบริษัทติดตั้งสแลนรอบพื้นที่ก่อสร้าง แต่ผ่านมา 1 เดือน ทางบริษัทกลับไม่ได้ดำเนินการใดๆ

วันนี้ (7 ม.ค.2563) ทีมข่าวรายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้ ลงพื้นที่ไปพบกับชาวชุมชนศรีนครพัฒนา 1 ซอยอุเทน 29 เขตบึงกุ่ม กทม. อีกครั้ง หลังจากชาวบ้านร้องเรียนมาเป็นครั้งที่ 2 ว่าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้เข้ามาก่อสร้างและถมดินปรับพื้นที่ในชุมชน แต่ไม่มีการติดตั้งสแลนป้องกันฝุ่นละอองทำให้มีฝุ่นละอองที่ปลิวเข้าบ้านเรือน และเสียงดังของเครื่องจักรที่ทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็น  นอกจากนี้ชาวบ้านอ้างว่าบริษัทดังกล่าวได้ถมดินปิดกั้นลำรางสาธารณะที่ไหลผ่านชุมชน ทำให้น้ำไม่สามารถไหลออกสู่ลำคลองปลายทางได้ จึงเกรงว่าพอถึงช่วงฤดูฝน อาจทำให้น้ำท่วมชุมชนเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มได้

 


ปัญหานี้ทางรายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้เคยนำเสนอปัญหานี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2562 โดยทางสำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้ให้ทางบริษัทดังกล่าวติดตั้งสแลนรอบพื้นที่ดำเนินการ พร้อมให้เปิดลำรางสาธารณะหากตรวจสอบว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ของบริษัท  แต่ผ่านไปกว่า 1 เดือนก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ จึงร้องเรียนมายังร้องทุกข์ลงป้ายนี้อีกครั้ง เพื่อให้ประสานเขตบึงกุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน เพราะทุกวันนี้เดือดร้อนเป็นอย่างมาก

ล่าสุด น.ส.ศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กล่าวถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาโดยมีเอกสารชี้แจงดังนี้

 

 

เรื่องร้องเรียน น.ส.สุกัณยา ไชยโชติ ตามหนังสือร้องเรียน ลว. 8 ต.ค. 62

1. เรื่องเดิม สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้รับเรื่องร้องเรียน ว่า มีการใช้พื้นที่บริเวณซอยอุเทน 21 เก็บเศษเหล็กจากวัสดุการก่อสร้าง ก่อให้เกิดเสียงดังและฝุ่นละออง รวมทั้งมีการถมลำรางสาธารณะของหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นทางเข้าออก


2. การแก้ไขปัญหาของ สำนักงานเขตบึงกุ่ม จากการตรวจสอบพบว่า บริเวณดังกล่าวเป็นของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง โดยใช้พื้นที่ในการเก็บเหล็กและวัสดุก่อสร้างจริง และอาจก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงและฝุ่นละออง

 


จึงได้ดำเนินการดังนี้

1. ได้ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ ให้จัดหามาตรการป้องกันเสียงดัง และป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งห้ามกระทำการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ โดยให้ดำเนินการทันที นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

2. จากการติดตามตรวจสอบ พบว่า บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงดำเนินการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 62 โดยให้ดำเนินการทันที นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

3. จากการติดตามตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 พบว่า บริษัทผู้ประกอบการ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย

4. กรณีการถมลำรางสาธารณะ (บริเวณที่มีรถเข้าออก) จากการตรวจสอบเอกสารของสำนักงานที่ดิน พบว่า บริเวณดังกล่าวเป็นรอยต่อของที่ดินบนโฉนดส่วนบุคคล ไม่ใช่ลำรางสาธารณะ โดยลำรางสาธาธารณะจะสิ้นสุดที่กำแพงบ้านหลังสุดท้ายฝั่งขาเข้าบริษัทฯ ด้านขวามือ ซึ่งบริษัทใช้เป็นทางเข้าออก

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน