ฝ่ายค้านจี้ปรับลดงบฯ ชี้ไม่สอดคล้องเศรษฐกิจ-จีดีพี

ฝ่ายค้านจี้ปรับลดงบฯ ชี้ไม่สอดคล้องเศรษฐกิจ-จีดีพี

ฝ่ายค้านจี้ปรับลดงบฯ ชี้ไม่สอดคล้องเศรษฐกิจ-จีดีพี

รูปข่าว : ฝ่ายค้านจี้ปรับลดงบฯ ชี้ไม่สอดคล้องเศรษฐกิจ-จีดีพี

ผ่านไปแล้ว 2 มาตรา ฝ่ายค้านจี้ปรับลดงบฯ ลงอีก เพราะเหลือเวลาใช้งบฯ อีกแค่ 7 เดือน และไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ-จีดีพี

ปรับลดงบฯ 1.6 หมื่นล้าน กระจายให้รัฐสภา ศาล อัยการ ฯลฯ

วันนี้ (8 ม.ค.2563) เวลา 10.25 น. นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ รายงานไทม์ไลน์การพิจารณางบฯ 63 ระบุว่า ให้ความสำคัญกับความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และนโยบายรัฐบาล ต้องมีตัวชี้วัดสำหรับงบฯ ปีต่อไป จึงปรับลดงบฯ ลง 16,231 ล้านบาท

เหตุผลปรับงบฯ ในโครงการที่ไม่น่าจะใช้ทันของปีงบฯ 63 แต่มีการนำไปจัดสรรให้ส่วนราชการอื่นๆ เช่น รัฐสภา ศาล อัยการ องค์กรอิสระ ประกันสังคม และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รวม 16,231 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ปรับลดจากงบฯ กระทรวงต่างๆ

เวลา 10.57 น. ส.ส. จำนวน 402 คน ลงมติมาตรา 1 ร่าง กมธ.ที่ไม่มีการแก้ไขชื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เห็นด้วย 222 คน ไม่เห็นด้วย 3 คน งดออกเสียง 175 คน ไม่ลงคะแนน 2 คน

เวลา 11.10 น. ส.ส. 420 คน ลงมติมาตรา 2 ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เห็นด้วย 230 คน ไม่เห็นด้วย 3 คน งดออกเสียง 187 คน

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เตือน ส.ส.หากโหวตเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.งบฯ 63 จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับทุกคน ชี้ถ้าตอนนี้ไม่มีงบประมาณก็ให้ใช้งบฯ ของปีก่อนไปพลางก่อน โดยอ้างเหตุผลปมการถวายสัตย์ปฏิญาณ

จากนั้น เวลา11.35 น. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ ระบุว่า กังวลว่า ถ้ามีการผ่านร่างงบฯ 63 เท่ากับปล่อยให้มีการทำขัดต่อกฎหมายรัฐธรรรมนูญ

เวลา 11.40 น. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า การทำงบฯ ที่มีโครงการที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ จีพีดี ถ้าเริ่มต้นผูกกระดุมเม็ดแรกไม่ตรง จะแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้

อยากให้ย้อนกลับไปดูตัวเลขเศรษฐกิจก่อน ไม่อยากให้นำการเมืองมากำหนดเพื่อให้ภาพเศรษฐกิจดี จนเกิดความบิดเบือน
กลับขึ้นด้านบน