หมอชลน่านขอลดงบฉุกเฉิน 3 หมื่นล้าน

หมอชลน่านขอลดงบฉุกเฉิน 3 หมื่นล้าน

หมอชลน่านขอลดงบฉุกเฉิน 3 หมื่นล้าน

รูปข่าว : หมอชลน่านขอลดงบฉุกเฉิน 3 หมื่นล้าน

หมอชลน่านแนะลดงบฯ ภัยพิบัติให้ไปใช้งบฯ กลางผ่านคลังแทน จุลพันธ์ระบุตั้งแต่ปี 2558 ใช้ไปแล้ว หลายพันล้าน

วันนี้ (8 ม.ค.2563) เวลา 15.12 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภาฯ ลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 มาตรา 5 โดยมี ส.ส.เข้าร่วมประชุม 479 คน เห็นด้วย 249 คน / ไม่เห็นด้วย 9 คน / งดออกเสียง 221 คน

จากนั้นเวลา 15.25 น. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กมธ.ที่สงวนความเห็น ในมาตรา 6 โดยให้ปรับลดงบฯ มาตรา 6 (11) เงินสำรองจ่ายฉุกเฉินลง 20,000 ล้านบาท โดยระบุว่า ในปีที่ผ่านมา งบฯ ดังกล่าวใช้ไม่หมด และถูกเก็บไว้เฉยๆ แทนที่จะใช้ในการลงทุน จึงเห็นว่า หากเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้ใช้เงินผ่านสำนักงบฯ ที่สำรองไว้ 50,000 ล้านบาท

ตั้งแต่ปี 2558-2562 ใช้งบกลางช่วยภัยพิบัติ 13 ประเภท เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยโรคระบาดด้านพืช-สัตว์ โดยปี 2558 ใช้ไป 1.9 พันล้านบาท ปี 2559 ใช้ไป 4.2 พันล้านบาท ปี 2560 ใช้ไป 4.1 พันล้านบาท ปี 2561 ใช้ไป 6.6 พันล้านบาท และปี 2562 ใช้ไป 3.9 พันล้านบาท ซึ่งห่างจากเงินฉุกเฉินและจำเป็นที่ตั้งไว้ 9.6 หมื่นล้านบาท

เวลา 15.30 น. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.พรรคเพื่อไทย สงวนความเห็นปรับลดงบกลางเม็ดเงิน 5.8 แสนล้านบาท เป็นรายการที่ 5 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตั้งไว้ 500 ล้านบาท เสนอลดเหลือแค่ 300 ล้านบาท

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ส่วนเงินฉุกเฉินจำเป็นที่ตั้งไว้ 9.6 หมื่นล้านบาท ขอปรับลดลง 3 หมื่นล้านบาท เหลือเพียง 6.6 หมื่นล้านบาท เหตุผลความจำเป็นในการใช้เม็ดเงินก้อนนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และการเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติ

 

กลับขึ้นด้านบน