"ชูเกียรติ สิงห์สูง " นั่งเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาคนพิการต่ออีก 4 ปี

"ชูเกียรติ สิงห์สูง " นั่งเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาคนพิการต่ออีก 4 ปี

"ชูเกียรติ สิงห์สูง " นั่งเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาคนพิการต่ออีก 4 ปี

มติเอกฉันท์เลือก "ชูเกียรติ สิงห์สูง" นั่งเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาคนพิการวาระ 2 ต่ออีก 4 ปี หลังการเลือกแบบปิดผล 32 จาก 34 เสียง 34 เสียงเลือกนายชูเกียรติ มีบัตรเสียแค่ 2 เสียง

รูปข่าว : "ชูเกียรติ สิงห์สูง " นั่งเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาคนพิการต่ออีก 4 ปี

วันนี้ (11 ม.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 มีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคม หลังจากนายชูเกียรติ สิงห์สูง ได้ดำรงตำแหน่งมาครบวาระ 4 ปี

 

 

โดยที่ประชุมเสนอ นายศุภชีพ ดิษเทศ เป็นประธานในการเลือกตั้ง ที่ประชุมเสนอชื่อนาย ชูเกียรติ เป็น แคนดิเดตในการเลือกตั้งเพียงชื่อเดียว โดยตัวเเทนการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เข้าคูหาเลือกเช่นเดิมตามข้อบังคับที่กำหนด โดยใช้วิธีการเลือกแบบปิด

 

 

ปรากฎว่าสมาชิกสมามัญที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 34 เสียง ออกเสียงเลือกเบอร์ 1 คือ นาย ชูเกียรติ  จำนวน 32 เสียง และมีบัตรเสียจำนวน 2 เสียง จากนั้นทำการรองรับมติการเลือกตั้งจากมาชิกทั้งหมดโดยการยกมือ

 

 

ทำให้นายชูเกียรติ สิงห์สูง ได้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปจนครบวาระ อีก 4 ปี โดยถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 ติดต่อกัน

 

 

กลับขึ้นด้านบน