การบินไทยยกเลิก 5 เที่ยวบิน "กรุงเทพฯ-มะนิลา" เลี่ยงภูเขาไฟปะทุ

การบินไทยยกเลิก 5 เที่ยวบิน "กรุงเทพฯ-มะนิลา" เลี่ยงภูเขาไฟปะทุ

การบินไทยยกเลิก 5 เที่ยวบิน "กรุงเทพฯ-มะนิลา" เลี่ยงภูเขาไฟปะทุ

รูปข่าว : การบินไทยยกเลิก 5 เที่ยวบิน "กรุงเทพฯ-มะนิลา" เลี่ยงภูเขาไฟปะทุ

การบินไทยแจ้งยกเลิก 5 เที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพฯ-มะนิลา ในวันที่ 12-13 ม.ค.นี้ สาเหตุจากการปะทุของภูเขาไฟตาอัล บนเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์

วันนี้ (13 ม.ค.2563) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ หลังเกิดการปะทุของภูเขาไฟตาอัล บนเกาะลูซอน ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงมะนิลา ส่งผลให้เกิดเขม่าควันและเถ้าภูเขาไฟฟุ้งกระจายเป็นจำนวนมากปกคลุมน่านฟ้าและพื้นดิน จนเป็นเหตุให้ท่าอากาศยานนานาชาติมะนิลา ต้องประกาศปิดสนามบินชั่วคราว และให้ทุกสายการบินงดทำการบินผ่านและขึ้นลง ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.2563 เวลา 19.00 น. ซึ่งเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินของการบินไทย จึงมีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบิน ดังนี้

  • เที่ยวบินทีจี 625 เส้นทางมะนิลา-กรุงเทพฯ ของวันที่ 12 ม.ค.2563
  • เที่ยวบินทีจี 620 และทีจี 624 เส้นทางกรุงเทพฯ-มะนิลา ของวันที่ 13 ม.ค.2563
  • เที่ยวบินทีจี 621 และทีจี 625 เส้นทางมะนิลา-กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 ม.ค.2563

หากท่าอากาศยานนานาชาติมะนิลาเปิดทำการ และบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ทำการบินได้ บริษัทฯ จะทำการบินในเส้นทางไป-กลับกรุงเทพฯ-มะนิลาตามปกติ และขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารการบินไทยในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-มะนิลา ที่ระบุวันเดินทางระหว่างวันที่ 12-27 ม.ค.2563 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงด้านบัตรโดยสาร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ภายในวันที่ 27 ม.ค.2563 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

 

กลับขึ้นด้านบน