"เยาวชนต้นแบบ" พบนายกรัฐมนตรี

"เยาวชนต้นแบบ" พบนายกรัฐมนตรี

"เยาวชนต้นแบบ" พบนายกรัฐมนตรี

รูปข่าว : "เยาวชนต้นแบบ" พบนายกรัฐมนตรี

พม.นำเยาวชนต้นแบบที่ชนะเลิศ อันดับที่ 1 และ 2 จากการแข่งขันแกะสลักหิมะที่ประเทศจีน และเยาวชนวัย 16 ปี ชนะเลิศกีฬายูยิตสู เข้าพบและนำเสนอผลงานต่อนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (14 ม.ค.2563) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้บริหารกระทรวง พม.นำเยาวชนต้นแบบเข้าพบและนำเสนอผลงานต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย

 

1) ทีมแกะสลักหิมะวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 เป็นสมัยที่ 2 และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม (Best Creative Award) ด้วยผลงาน “รัก ยืน ยาว” จากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ 2020 (12th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2020) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

2) ทีมแกะสลักหิมะวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัลที่ 2 ด้วยผลงาน “พลังแห่งความสามัคคี” (Unity is Strength) จากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ 2020

3) นักกีฬายูยิตสู นายภาณุวัฒน์ ดีนะตาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จ.ขอนแก่น จากเด็กติดเกมสู่แชมป์โลกกีฬา “ยูยิตสู” ซึ่งสามารถปลดหนี้ให้กับครอบครัวด้วยวัยเพียง 16 ปี 

4) นักจัดกิจกรรมและกลุ่มแกนนำเยาวชน จำนวน 30 คน ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กทม.

นายจุติ กล่าวว่า กกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนของประเทศ โดยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน รวมทั้งการเชิดชูเกียรติและสร้างแรงจูงใจแก่เด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ และการส่งเสริมทักษะเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับทีมแกะสลักหิมะวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 เป็นสมัยที่ 2 และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม (Best Creative Award) ด้วยผลงาน “รัก ยืน ยาว” จากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ 2020 (12th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2020) ระหว่างวันที่ 4 - 7 ม.ค.2563 ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ทีมแกะสลักหิมะวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการแกะสลักหิมะเป็นรูปร่างของมังกร หงส์ และดอกบัว ที่มีลวดลายสวยงามในแบบลายไทย สื่อถึงความหมายระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน 70 ปี คือ หงส์ แทนสัญลักษณ์ประเทศไทย มังกร แทนสัญลักษณ์ประเทศจีน และดอกบัวสื่อความหมายถึงประเทศไทย นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รางวัลที่ 2 จากการแข่งขันรายการดังกล่าว โดยทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ด้วยผลงาน “พลังแห่งความสามัคคี(Unity is Strength)” ด้วยการจำลองเหตุการณ์ในโลกจินตนาการของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในป่าหิมพานต์

รมว.พัฒนาสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. โดย ดย. ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน โดยพร้อมส่งเสริม สนับสนุน และเติมฝันเด็กและเยาวชนให้บรรลุเป้าหมายภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” เพราะเด็กและเยาวชนจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน