"ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" คำขวัญวันครูปี 63

"ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" คำขวัญวันครูปี 63

"ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" คำขวัญวันครูปี 63

รูปข่าว : "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" คำขวัญวันครูปี 63

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันครูแห่งชาติปี 2563ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” ขณะที่มีการสำรวจพบครู 400,000 คน พบว่ามากกว่า 80% มีหนี้สินคนละไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท รวมเป็นเงินกว่า 1.1 ล้านล้านบาท

วันนี้ (16 ม.ค.2563) เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติตรงกับวันที่ 16 ม.ค.ของทุกปี การจัดงานวันครูเริ่มมีครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2500 โดยในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันครู เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ไว้ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

ขณะที่กิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.กกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูปเนื่องในวันครู โดยมีคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะอนุกรรมการจัดงานวันครูฯ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ชมรมข้าราชการครูอาวุโส ศธ. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน  โดยช่วงบ่ายจะมีการมอบรางวัลครูผู้สอนดีเด่น 21 คนรางวัล ผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" 40 คน  

ครูมีหนี้สินรวมกัน 1.1 ล้านล้านบาท 

นายสำคัญ จงโกเย็น เลขาธิการศูนย์ประสานงานการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตอนนี้ปัญหาหนี้สินครูยังถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤต จากสถิติครู 400,000 คนหรือร้อยละ 80 ของครูทั่วประเทศเป็นหนี้สินท่วมตัว

เฉลี่ยครูมีหนี้สินคนละไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท แบ่งเป็นแยกหนี้ ชพค. 4 แสนล้านบาท กับหนี้สหกรณ์ครู 7 แสนล้านบาท รวมแล้วเป็นเงินกว่า 1.1 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของมูลหนี้ทั้งประเทศ

สาเหตุทำให้ครูมีปัญหาหนี้สินท่วมตัว เกิดจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความต้องการในปัจจัย 4 สูงขึ้น ภาระครอบครัวมากขึ้น ความไม่มีวินัยของครู และความไม่มีวินัยของสถาบันการเงิน โดยศูนย์ฯ กำลังช่วยเหลือครูที่เดือดร้อนจากปัญหาหนี้สินท่วมตัว 

 

กลับขึ้นด้านบน