บอร์ดมลพิษชง 18 มาตรการแก้ฝุ่น PM2.5 เข้า ครม.

บอร์ดมลพิษชง 18 มาตรการแก้ฝุ่น PM2.5 เข้า ครม.

บอร์ดมลพิษชง 18 มาตรการแก้ฝุ่น PM2.5 เข้า ครม.

รูปข่าว : บอร์ดมลพิษชง 18 มาตรการแก้ฝุ่น PM2.5 เข้า ครม.

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีมติยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นละออง PM2.5 เตรียมเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ

วันนี้ (16 ม.ค.2563) กรมควบคุมมลพิษ เผยแพร่มติคณะกรรมการควบคุมมลพิษ หลังประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา หารือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่กลับมาวิกฤตอีกครั้ง โดยที่ประชุมมีมติให้ยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่น PM2.5 ในสถานการณ์วิกฤต และให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติโดยเร่งด่วน ดังนี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 1. ขยายเขตพื้นที่จำกัดรถบรรทุกดีเซลเข้า กทม. จากวงแหวนรัชดาภิเษก เป็นวงแหวนกาญจนาภิเษก
 2. ออกข้อบังคับให้รถบรรทุกดีเซลเข้าเขตพื้นที่ชั้นในของ กทม. ได้เฉพาะวันคู่ ตามช่วงเวลาที่กำหนด ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.2563
 3. ยกระดับความเข้มงวดในการตรวจจับรถยนต์ควันดำ
 4. ออกประกาศห้ามใช้รถยนต์ที่มีมลพิษเกินมาตรฐาน

กรมการขนส่งทางบก

 1. ตรวจสอบรถโดยสาร (ไม่ประจำทาง) ทุกคัน โดยเพิ่มชุดตรวจเป็น 50 ชุด ใน 50 เขต
 2. ร่วมกับ บก.จร. ยกระดับความเข้มงวดการตรวจจับควันดำรถโดยสารและรถบรรทุก และออกคำสั่งห้ามใช้รถ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 1. ตรวจสอบโรงานที่มีนัยสำคัญทำให้เกิดฝุ่นละออง หากเกินมาตรฐานให้สั่งหยุดปรับปรุง
 2. ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิตในช่วงวิกฤตสถานการณ์ฝุ่นละออง
 3. เพิ่มแรงจูงใจสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือในการลดกำลังการผลิด

กรุงเทพมหานคร

 1. ควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า รวมถึงการก่อสร้างประภทอื่น
 2. เข้มงวดไม่ให้มีการเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนมีบทลงโทษทั้งจำและปรับ

จังหวัด 76 จังหวัด

 1. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นห้ามการเผาขยะมูลฝอย หญ้า ตอขัง หรือเศษวัสดุทางการเกษตร หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นที่ดินตนเองหรือที่สาธารณะ
 2. เข้มงวดการควบคุมยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างต่างๆ

ข้อเสนออื่น

 1. ขอความร่วมมือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาทำงาน
 2. รถยนต์ของส่วนราชการต้องผ่านมาตรฐานควันดำทุกคัน
 3. ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกิน 10 ppm (น้ำมันเกรดพรีเมี่ยม)
 4. สนับสนุนการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ที่มีอายุเกิน 5 ปี
 5. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเรื่องสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

 

กลับขึ้นด้านบน