ชลประทานที่ 8 มั่นใจมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ

ชลประทานที่ 8 มั่นใจมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ

ชลประทานที่ 8 มั่นใจมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ

รูปข่าว : ชลประทานที่ 8 มั่นใจมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ

ระดับน้ำแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี รวมทั้งปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคอีสานลดลงต่อเนื่อง ทำให้หลายจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการรับมือภัยแล้งที่เกิดขึ้น ขณะที่สำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา มั่นใจมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอไปจนถึงต้นฤดูฝน แม้จะเหลือน้ำใช้การเพียงร้อยละ 30

วันนี้ (17 ม.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักทั้ง 5 แห่งของสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา ทั้งเขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำแชะ เขื่อนมูลบน เขื่อนลำตะคอง และเขื่อนลำนางรอง ขณะนี้เหลือน้ำใช้การเพียงร้อยละ 30

 

เขื่อนลำพระเพลิง

เขื่อนลำพระเพลิง

ปริมาณน้ำในเขื่อนที่ลดลงต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้กระทบต่อน้ำอุปโภคบริโภค ปีนี้ได้ประชุมหารือร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ หรือ เจเอ็มซี ตามลุ่มน้ำสาขาต่างๆ ให้งดเพาะปลูกข้าวนาปรังโดยเด็ดขาด แต่ยังพบว่ามีชาวนาในบางพื้นที่ลักลอบปลูกข้าวนาปรัง

 

 

ขณะที่นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา ยืนยันว่ามีน้ำเพียงพอไปจนถึงต้นฤดูฝน

ผู้ว่าฯ อุบลฯ ตั้งศูนย์บัญชาการรับมือภัยแล้ง

ส่วนสถานการณ์น้ำแม่น้ำชี ช่วงไหลผ่าน ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี สายน้ำลดลงและขาดเป็นช่วงๆ จนเห็นสันดอนทรายกลางลำน้ำ และแม้ว่าชาวนาจะอยู่ใกล้กับแม่น้ำ แต่ต้องงดเพาะปลูกข้าวนาปรัง เพื่อเสี่ยงจะขาดน้ำในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว

 


ขณะที่นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งศูนย์บัญชาการรับมือภัยแล้ง หลังพบว่าลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล หลายสายเริ่มลดลง โดยขณะนี้ได้แบ่งการรับมือไว้ 3 ระดับ คือจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอในการใช้บริโภค โดยเฉพาะตามสถานพยาบาลต้องมีการสำรองน้ำใช้ไม่ให้ขาดแคลนอย่างเด็ดขาด จัดรถบรรทุกน้ำสนับสนุนพื้นที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมจัดการรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำ

 

 

กลับขึ้นด้านบน