ค้าน "กรมป่าไม้" ต่อใบอนุญาตกองทัพบกใช้ที่ดินป่าสงวนฯ

ค้าน "กรมป่าไม้" ต่อใบอนุญาตกองทัพบกใช้ที่ดินป่าสงวนฯ

ค้าน "กรมป่าไม้" ต่อใบอนุญาตกองทัพบกใช้ที่ดินป่าสงวนฯ

รูปข่าว : ค้าน "กรมป่าไม้" ต่อใบอนุญาตกองทัพบกใช้ที่ดินป่าสงวนฯ

ชาวบ้านร้องอธิบดีกรมป่าไม้ คัดค้านการอนุญาตต่ออายุการอนุญาตให้กองทัพบกใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติอีก 30 ปี หลังได้รับผลกระทบขาดโอกาสการพัฒนาในพื้นที่นับตั้งแต่กองทัพบกเข้าใช้ประโยชน์ตั้งแต่ปี 2532

วันนี้ (17 ม.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนชาวบ้าน ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กว่า 50 คน เข้ายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมป่าไม้ คัดค้านกรณีที่กองทัพบก ได้ขอต่ออายุการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดสระแก้ว เฉพาะบริเวณชายแดนในท้องที่ 4 อำเภอ ประมาณ 150,000 ไร่ จากกรมป่าไม้ เป็นระยะเวลา 30 ปี จากที่เคยได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.2532 และครบกำหนดเมื่อวันที่ 30 ก.ค.2562 โดยระบุเหตุผลว่า เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับหนังสือแทน


ตัวแทนชาวบ้านระบุว่า ตลอดเวลาที่กองทัพบกเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหลายด้าน ทั้งการขาดโอกาสในการเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ การได้รับกำหนดเขตให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบเนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่ได้รับความสะดวกใสนการเข้าไปอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ เนื่องจากฝ่ายความมั่นคงมีการจำกัดเวลาเข้า – ออก ขาดความปลอดภัยในทรัพย์สิน และขาดโอกาสการพัฒนาพื้นที่

อีกทั้ง การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความเห็นประชาชน ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548 ข้อ 8 (5) ก็มีความไม่โปร่งใส

แม้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านจะมีมติเห็นชอบให้กองทัพบกใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ แต่ก็อาจเกิดจากได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ขณะที่ชาวบ้านหมู่ 8 บ้านป่าไร่ใหม่ และหมู่ 9 บ้านใหม่ดีงาม รวมทั้งสภาเทศบาลตำบลป่าไร่ ก็มีมติเอกฉันท์ไม่เห็นชอบให้กองทัพบกใช้พื้นที่ดังกล่าว


ทั้งนี้ จึงเรียกร้องให้กรมป่าไม้ พิจารณาระงับการอนุญาตให้กองทัพบกขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ในท้องที่ 4 อำเภอของจังหวัดสระแก้ว พื้นที่ประมาณ 150,000 ไร่ และเปิดให้ชาวบ้านร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันแก้ปัญหา

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน