วิสาหกิจม่อนแจ่ม ออกแถลงการณ์เดินหน้าเปิดให้บริการรีสอร์ต

วิสาหกิจม่อนแจ่ม ออกแถลงการณ์เดินหน้าเปิดให้บริการรีสอร์ต

วิสาหกิจม่อนแจ่ม ออกแถลงการณ์เดินหน้าเปิดให้บริการรีสอร์ต

รูปข่าว : วิสาหกิจม่อนแจ่ม ออกแถลงการณ์เดินหน้าเปิดให้บริการรีสอร์ต

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม ออกแถลงการณ์ ยืนยัน อยู่ในพื้นที่ม่อนแจ่มก่อนการประกาศป่าสงวนแห่งชาติแม่ริมและได้รับอนุญาตครอบครองทำประโยชน์ถูกต้อง เดินหน้าให้บริการต่อ วอนรัฐเห็นใจเพราะเป็นรายได้สำคัญยังชีพช่วงขาดแคลนน้ำและราคาพืชผลตกต่ำ

วันนี้ (18 ม.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีประกาศของอำเภอแม่ริมสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก รีสอร์ตที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตตามกฎหมายได้ให้ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจภายใน 30 วันนับแต่ออกประกาศ

ล่าสุด วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม ได้ออกแถลงการณ์ ชี้แจงการเปิดบริการรับนักท่องเที่ยวม่อนแจ่ม ฉบับที่ 1/2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตามที่ได้มีประกาศของอำเภอแม่ริม เรื่อง ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก โดยมีค่าตอบแทน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ตามกฎหมาย ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 15 ม.ค.2563 และที่เป็นข่าวนั้น


ชาวบ้านม่อนแจ่มได้รับความเดือดร้อนมากจากคำสั่งดังกล่าว ขาดความมั่นคงในการดำรงชีพ ขาดรายได้ที่ใช้จ่ายใน
ครอบครัว การที่จะไปประกอบเกษตรกรรมก็ขาดแคลนน้ำ ราคาพืชผลทางการเกษตรก็ตกต่ำ ด้วยคำสั่งดังกล่าวที่ทางอำเภอแม่ริมประกาศอันเป็นต้นเหตุแห่งความเดือดร้อน เนื่องจากมีหลายข้อความที่ขัดและแย้งต่อข้อเท็จจริงและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งข้อเท็จจริง ปรากฎ ดังนี้

  1. พื้นที่ม่อนแจ่มมีการครอบครองทำประโยชน์และตั้งชุมชนมาก่อนการประกาศป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม

  2. ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ม่อนแจ่ม ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาดั้งเดิม

  3. ราษฎรม่อนแจ่มทุกคนได้รับอนุญาตให้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยเป็นหนังสือ ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิ.ย.2541

  4. ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ตได้ยื่นหนังสือตามคำสั่ง คสช. ที่ 6/2562 มีผลได้รับการคุ้มครองให้ได้รับ
    การยกเว้นโทษทางอาญา ตาม พ.ร.บ.โรงแรม, พ.ร.บ.ผังเมือง และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ส่วนพื้นที่นั้นอยู่ในระหว่างคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาและคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป

ด้วยเหตุนี้ชาวม่อนแจ่มจึงขอวอนให้ภาครัฐ หากจะดำเนินการใดๆ อันเป็นการกระทบต่อประชาชน ควรคำนึงถึงความเป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำและการปฏิบัติชอบด้วยฎหมายเป็นหลัก และสิ่งสำคัญเมื่อผลของการกระทำจากภาครัฐที่ส่งผลทำให้ประชาชนเดือดร้อนจนไม่มีทางออก ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเดือนร้อนของประชาชน ฉะนั้น ชาวม่อนแจ่มจึงขอแจ้งต่อผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมาพักผ่อนที่ม่อนแจ่ม ผู้ประกอบการทุกคนยังเปิดอยู่ทุกวัน

ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่บริเวณม่อนแจ่ม มีการใช้ประโยชน์ประมาณ 2,500 ไร่ ตามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2541 โดยมีชาวบ้าน 900 หลังคาเรือนทำกินบนพื้นที่ป่า เคยมีการสำรวจพบบ้านพักและรีสอร์ทแล้วมีจำนวน 53 แห่งแต่ปัจจุบันกลับมีเพิ่มขึ้นเป็น 83 แห่ง และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติม ซึ่งระหว่างการสำรวจและตรวจสอบพบรีสอร์ท พบผู้ที่ไม่มีสิทธ์ในที่ดินบนดอยม่อนแจ่ม และมีการร่วมทุนกับต่างชาติโดยได้ดำเนินคดีไปแล้ว 7 คดี และคดียังอยู่ในชั้นสอบสวน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

พยัคฆ์ไพรแจงชาวม่อนแจ่ม หลังอำเภอแม่ริมสั่งปิดรีสอร์ตใน 30 วัน

ขีดเส้น 3 เดือน จัดระเบียบ "ม่อนแจ่ม"

"พยัคฆ์ไพร-พญาเสือ" ลงพื้นที่ตรวจบุกรุกม่อนแจ่ม

จัดระเบียบโฮมสเตย์รุกป่า "ดอยม่อนแจ่ม"

"วราวุธ" ลุยดำเนินคดีรีสอร์ตรุกป่าม่อนแจ่ม 2,000 ไร่

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน