21 ม.ค. ชี้ชะตา "อนาคตใหม่" คดีล้มล้างการปกครอง

21 ม.ค. ชี้ชะตา "อนาคตใหม่" คดีล้มล้างการปกครอง

21 ม.ค. ชี้ชะตา "อนาคตใหม่" คดีล้มล้างการปกครอง

รูปข่าว : 21 ม.ค. ชี้ชะตา "อนาคตใหม่" คดีล้มล้างการปกครอง

21 ม.ค.นี้ ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีกรรมการบริหารพรรคใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่

คดีนี้เป็นคำร้องที่นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2562 ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1-4 ตามลำดับใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มลังการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่

อ่านเพิ่ม : เปิดคำร้อง ศาล รธน. ยุบพรรคอนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครอง

และวันที่ 19 ก.ค.2562 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 รับคำร้องไว้พิจารณา ด้วยเห็นว่านายณฐพรได้ใช้สิทธิร้องต่ออัยการสูงสุด เพื่อร้องขอให้ศาลวินิจฉัย สั่งการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคสองแล้ว แต่อัยการสูงสุดไม่ได้ดำเนินการภายใน 15 วัน ตามมาตรา 49 วรรคสาม ทำให้นายณฐพรใช้สิทธิ์ยื่นร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้

และศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดไต่สวนตามที่พรรคอนาคตใหม่ หรือผู้ถูกร้องยื่นขอไว้เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2562 เพราะพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และได้แจ้งไปยังพรรคอนาคตใหม่ทราบแล้วเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2562

ด้านพรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า มาแรงแซงทางโค้งอีกคดี ศาลรัฐธรรมนูญไม่ยอมให้เปิดไต่สวน ตรียมนัดอ่านคำวินิจฉัยคดี “อิลลูมินาติ” ยุบพรรคอนาคตใหม่ 

จากนั้นในวันที่ 25 ธ.ค.2562 ก็นัดคู่ความเข้าฟังการอ่านคำวินิจฉัย วันที่ 21 ม.ค.2563 เวลา 11.30 น.

นายณฐพร กล่าวหาผู้ถูกร้อง 4 ประเด็น คือ 1.ข้อบังคับพรรคขัดต่อรัฐธรรมนูญปัจจุบัน 2.การกระทำของผู้ถูกร้องในการปราศรัยหาเสียง ประกาศผลักดันการปฏิวัติ 2475 ที่มีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3.พรรคมีนโยบายการลงนามสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรม ว่าด้วยศาลระหว่างประเทศ มีเจตนาลดลทบาทพระมหากษัตริย์ เปิดช่องการฟ้องร้องสถาบัน

และ 4.สัญลักษณ์ของพรรค คล้ายกับสมาคมอิลลูมินาติของเยอรมัน ที่อยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครอง ด้วยระบอบกษัตริย์ในยุโรป โดยอ้างอิงถึงพฤติกรรมผู้ถูกร้องซึ่งก็คือนายธนาธรและพวก

และในคำร้องนั้นได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 3 ประเด็น คือ 1.ข้อบังคับพรรคไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ อ้างถึงกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา14 (1) ซึ่งสาระสำคัญ คือต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.ผู้ถูกร้องทั้ง 4 กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

3.ขอให้ศาลสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ พร้อมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค ตามกฎหมายพรรคการเมือง กรณีกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้อง วันที่ 19 ก.ค.2562 และนัดอ่านคำวินิจฉัย วันที่ 21 ม.ค.2563 เป็นระยะเวลาการพิจารณา ในชั้นศาล 6 เดือนก่อน ผลจะเป็นอย่างไร "พรรคอนาคตใหม่" จะยังถูกยุบพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองหรือไม่ คงต้องรอติดตามวันนี้ 

 

 

กลับขึ้นด้านบน