ส.ส.รัฐบาลยื่นศาล รธน. ชี้ขาด ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 63

ส.ส.รัฐบาลยื่นศาล รธน. ชี้ขาด ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 63

ส.ส.รัฐบาลยื่นศาล รธน. ชี้ขาด ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 63

รูปข่าว : ส.ส.รัฐบาลยื่นศาล รธน. ชี้ขาด ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 63

วิรัช รัตนเศรษฐ เผย ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล 90 คน ลงชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยกระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 หลังเกิดเหตุ ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน

วันนี้ (22 ม.ค.2563) นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล พร้อมด้วยคณะวิปรัฐบาล แถลงว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 90 คน เข้าชื่อกันตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกรัฐสภา ยื่นต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากมีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตน และลงมติทั้งที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม

นายวิรัช กล่าวว่า ในหนังสือที่ยื่นต่อประธานรัฐสภา ขอให้วินิจฉัยใน 3 ประเด็นได้แก่ 1.กระบวนการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ขัดหรือแย้งกับหลักการการออกเสียงลงคะแนน ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 120 หรือไม่ 2.หากมีปัญหา จะมีปัญหาทั้งฉบับหรือเฉพาะมาตราที่มีปัญหา และ 3.จะดำเนินการในแต่ละกรณีต่อไปอย่างไร

ส่วนที่เผยแพร่คลิปเสียบบัตรแทนกัน ซึ่งมี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐด้วย นายวิรัชกล่าวว่า ยังไม่ทราบว่าคลิปดังกล่าวอยู่ในกระบวนการลงมติเรื่องอะไร แต่เมื่อวานในที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐก็ย้ำว่า ต้องอยู่ในห้องประชุมตลอดเวลา ส่วนจะต้องแสดงความรับผิดชอบหากร่างกฎหมายตกทั้งฉบับหรือไม่นั้น นายวิรัชบอกว่า ยังไม่ทราบเรื่องนี้ แต่ต้องเข้าใจว่า เครื่องลงมติมีเพียง 350 เครื่อง แต่จำนวนสมาชิกมีถึง 500 คน จึงต้องสลับกันเสียบบัตร

ส่วนที่มีคลิปบุคคลคนเดียวกันเสียบบัตรแทนกันหลายใบ ก็ต้องไปดูตามข้อเท็จจริง โดยวิปรัฐบาลมีหน้าที่ต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เมื่อเกิดเหตุอันควรสงสัย ภายใน 3 วัน หลังวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ วิปรัฐบาลจึงตัดสินใจยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาโดยทันที เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว

กลับขึ้นด้านบน