คัดเลือกทหารเกณฑ์บรรจุหลักสูตรส่งทางอากาศ

คัดเลือกทหารเกณฑ์บรรจุหลักสูตรส่งทางอากาศ

คัดเลือกทหารเกณฑ์บรรจุหลักสูตรส่งทางอากาศ

รูปข่าว : คัดเลือกทหารเกณฑ์บรรจุหลักสูตรส่งทางอากาศ

กองทัพบกเพิ่มโอกาสทหารกองประจำการที่ผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศ ให้เป็นนักเรียนนายสิบเหล่าราบ ล่าสุดจัดสอบวิชาการ โดยรองผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

วันนี้(22ม.ค.63) พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ​กองทัพบกเดินหน้าพัฒนากำลังพลในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ในการดำเนินงานในปี 2563 โดยล่าสุด พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบนโยบายเฉพาะในการสร้างแรงจูงใจ ให้โอกาส และส่งเสริมความก้าวหน้าในการรับราชการให้กับทหารกองประจำการ ด้วยการจัดสรรโควต้าให้กับทหารกองประจำการที่มีความรู้ มีคุณสมบัติ มีอุดมการณ์ ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการสอบภาควิชาการจากกองทัพภาค และกรมยุทธศึกษาทหารบก ให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศ และเมื่อจบหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบอีกเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพบกต่อไป

​การคัดเลือกทหารกองประจำการให้เข้าศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบดังกล่าว กองทัพบกได้เริ่มดำเนินการในปี 2563 นี้ ซึ่งทหารกองประจำการจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ เช่น สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ประจำการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี มีความประสงค์จะเข้ารับราชการต่อ และจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายจากกองทัพภาคมาก่อนเป็นอันดับแรก

จากนั้นจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ทางวิชาการ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก สำหรับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะถูกส่งเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ก่อนที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบอีก 1 ปี ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหารในหน่วยงานของกองทัพบกต่อไป

​โดยบ่ายวันนี้ (22 ม.ค.2563) ที่กรมยุทธศึกษาทหารบก พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับทหารกองประจำการที่เข้ารับการทดสอบภาควิชาการเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ของทหารกองประจำการจากทั่วประเทศ ที่ผ่านการทดสอบร่างกายมาจากกองทัพภาค จำนวน 1,120 นาย สำหรับสนามสอบภาควิชาการในครั้งนี้เป็นการจัดสอบในภาพรวมของกองทัพบกเป็นครั้งแรก ซึ่งผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญในกระบวนการสอบคัดเลือกที่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้ผู้ผ่านการทดสอบที่มีความรู้ทางการทหารและมีทัศนคติที่ดีทั้งนี้​ที่ผ่านมากองทัพบกได้ให้โอกาสทหารกองประจำการในการเข้ารับราชการทหารตามความรู้ความสามารถในหลายช่องทาง โดยเฉพาะสิทธิพิเศษในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสมัครสอบเป็นนายทหารประทวน พลอาสาสมัคร หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่หน่วยทหารเปิดบรรจุ โดยกองทัพบกตระหนักดีว่า ทหารกองประจำการเป็นกำลังพลที่มีทักษะพื้นฐานด้านทางทหาร หากได้รับโอกาสและการส่งเสริมจะสามารถปฏิบัติงานในฐานะทหารอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน